29. 5. 2020

14.6.2019 10.32, Rubrika: Lodní doprava

Stanovisko Povodí Vltavy k diskusi o lavičce Václava Havla

Ke sporu mezi provozovateli výletních lodí na Vltavě o projekt plovoucího pontonu s lavičkou Václava Havla, který by měl vzniknout na dohled od Karlova mostu, se vyjádřil i generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala:

Mediální diskuze o případném umístění „lavičky Václava Havla“ na plovoucí zařízení –  na ponton v lokalitě Alšova nábřeží je z mého hlediska smutná, nedůstojná  a je plná různých zavádějících, mnohdy i  nepravdivých informací. Veřejnost i úřady jsou bohužel tímto způsobem zapojeny do dlouholetého osobního sporu mezi dvěma konkrétními osobami podnikajícími v lodní dopravě (jak bylo uvedeno v médiích). V dané lokalitě se v žádném případě nejedná o schválení nějakého nového přístaviště. V uvedené lokalitě totiž je v ř.km 52,50 – ř.km 52,88 povoleno provozování přístaviště pro státní podnik Povodí Vltavy rozhodnutím Státní plavební správy.

Umístění plovoucího zařízení – pontonu u Alšova nábřeží bylo se státním podnikem Povodí Vltavy projednáváno již v roce 2016. V té době se vůbec nehovořilo o „lavičce Václava Havla“, ale předmětem projednávání bylo umístění  pontonu za účelem výstupu a nástupu pasažérů do plavidla, bez možnosti trvalého stání plavidla v této lokalitě.

Jedná se tedy o umístění pontonu, kdy státní podnik Povodí Vltavy posuzuje takové záměry z hlediska ochrany před povodněmi a z hlediska vztahu k plavební dráze, nikoliv z hlediska požadavků památkové péče. Žadatel byl však  současně upozorněn, že pro jednání o umístění plovoucího zařízení v přístavišti vymezeném pro státní podnik Povodí Vltavy musí doložit k vyjádření konkrétní technické parametry plovoucího zařízení ve chvíli, kdy obdrží kladné stanovisko k tomuto zařízení od Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Jak jsem četl v médiích, tak Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy požaduje logicky po žadateli to samé.

K v médiích citovanému stanovisku našeho podniku mohu sdělit to, že se podnik  vyjadřoval k možnosti umístění plovoucího zařízení ve vymezeném přístavišti. Stanovisko však bylo formulováno jako souhlas s provozováním přístaviště, což byla administrativní chyba, protože v té době již probíhalo řízení o povolení k provozování přístaviště pro státní podnik Povodí Vltavy, a proto bylo předmětné stanovisko zrušeno.

Dále mohu zcela dementovat výroky některých z výše uvedených osob uvedených do médií, které se týkaly možnosti ukotvení velkého plavidla a velkého počtu žadatelů o umístění plavidla v dané lokalitě. Umístění velkého plavidla v dané lokalitě – v ř.km 52,82 je vyloučené a ani neexistuje žádný takový záměr. Dále na základě informací od kolegů ze závodu Dolní Vltava mohu potvrdit, že žádní jiní žadatelé o umístění mola v této konkrétní lokalitě nebyli.

Závěrem mohu sdělit, že případné umístění pontonu v uvedené lokalitě, tedy v ř.km 52,82, není v rozporu s požadavky na ochranu před povodněmi, ani požadavky na zajištění plavební dráhy. Pokud existují jiné důvody, proč by to nemělo být možné, ať již z pohledu majetkoprávních vztahů s vlastníkem nábřežní zdi, z důvodu památkové péče, či z jiných důvodů, je třeba příslušnými organizacemi tyto důvody jasně formulovat, aby se mohla stanoviska vyhodnotit. Za zcela nevhodné považuji, aby  do dlouholetých osobních sporů mezi dvěma konkrétními osobami podnikajícími v lodní dopravě v Praze byl jimi zatahován náš podnik, případně i jiné instituce.

Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

14.6.2019 10.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Lodní doprava

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31