5. 6. 2020

5.11.2018 14.36, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Společnost Makovec roky porušovala zákon o obalech

Pravomocnou pokutu 580 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oblastního inspektorátu Olomouc společnosti MAKOVEC a.s., která se zabývá výrobou masa a uzenin, tepelně opracovaných i neopracovaných masných výrobků.

Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová s tím, že společnost v období od roku 2015 do března 2017 uvedla na trh řádově desítky tun papírových a plastových obalů. Při tomto jednání ale porušila celkem tři ustanovení zákona o obalech, k čemuž inspekce přihlédla i při stanovení výše sankce. „Obviněný uvedl na trh významné množství, řádově desítky tun, papírových i plastových obalů, pro které neplnil povinnost zajistit využití odpadů z obalů v rozsahu stanoveném zákonem. Přihlédli jsme také k tomu, že se společnost MAKOVEC a.s. dopouštěla protiprávního jednání dlouhodobě, řádově roky,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci. Dalším důležitým hlediskem podle jeho slov bylo, že ostatní subjekty, které se zabývají obdobnou činností a tuto zákonnou povinnost plní, by byly v rámci konkurence znevýhodněny. „Toto bylo základní hledisko při stanovení výše pokuty. Odvodili jsme ji na základě nákladů, které musí vynaložit subjekt, který se zabývá prodejem baleného zboží a plní povinnosti při nakládání s odpady z obalů v souladu se zákonem o obalech,“ vysvětlil Pallós.

Přitěžující okolností pro inspektory byla také skutečnost, že nezapsáním se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, se ztrácí identifikovatelnost a kontrolovatelnost povinných osob podle zákona o obalech. V samém důsledku tohoto jednání je pak znemožněna i kontrola plnění dalších povinností vyplývajících ze zmíněného zákona. „Vzali jsme v úvahu také to, že nesplnění zákonné povinnosti pro ohlášení údajů je v rozporu se žádoucím pořádkem ve státní správě, protože údaje z evidence o obalech uvedených na trh jsou důležitým podkladem pro Ministerstvo životního prostředí, které zpracovává a vede souhrnnou evidenci,“ uvedl Pallós.

Společnost MAKOVEC a.s. se proti pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí to však  zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

ČIŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

5.11.2018 14.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5