17. 1. 2021

15.2.2019 15.32, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

SOVAK ČR podporuje MZe v přístupu k odlehčovacím komorám

Jak už SOVAK ČR dříve informoval, od začátku letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 118/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách. Podrobnější informace lze dohledat v dřívějších stanoviscích SOVAK ČR dostupných zde a zdetiskové zprávě či doprovodné prezentaci.

Na základě ustanovení vodního zákona jsou nově srážkové vody nateklé do jednotné kanalizace považovány za vody odpadní a současně výjimka definovaná v § 8, odstavci 3, písmeno g z nutnosti získat pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových povolení se podle výkladu Ministerstva životního prostředí nevztahuje na odlehčovací komory umístěné na čistírnách odpadních vod.

V současné době probíhá vypořádání připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení k novele zákona o vodách věnované problematice sucha. Z první verze vypořádání vznesených připomínek vyplývá, že hned čtyři povinně připomínková místa podala návrh na úpravu výše zmíněného ustanovení do původní podoby tak, aby výjimka z nutnosti získat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z odlehčovacích komor platila plošně, bez dělení jejího umístění. Stejnou připomínku podal Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR či Svaz měst a obcí ČR, coby zástupce vlastníků vodohospodářské infrastruktury, na které toto ustanovení má v konečném důsledku největší finanční dopad. Za pozornost ale stojí i skutečnost, že připomínku ve stejném znění podal i Královéhradecký kraj, pod který spadá vodoprávní úřad povolující vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více, a který by měl na základě tohoto ustanovení vydávat povolení i pro tyto případy. Z rozdílného charakteru jednotlivých připomínkových míst (stojící obrazně řečeno na opačných stranách barikády) i z průběhu jednotlivých procesů povolování, kdy jsou žádosti o povolení příslušnými vodoprávními úřady vraceny k doplnění o údaje, které často provozovatelé odlehčovacích komor nemají k dispozici jednoznačně vyplývá, že naplnění ustanovení vodního zákona § 8, odstavec 3, písmeno g je značně problematické a v řadě případů neproveditelné. I z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství coby předkladatel novely vodního zákona v první zveřejněné verzi vypořádání připomínek tuto připomínku AKCEPTOVALO. SOVAK ČR vítá a podporuje rozhodnutí Ministerstva zemědělství, na jehož základě by nebylo nutné pro odlehčovací komory na ČOV získat povolení k nakládání s odpadními vodami.

Je zřejmé, že není technicky a ekonomicky možné veškeré vody nateklé při srážkových událostech do jednotné kanalizace odvést a na ČOV vyčistit, z tohoto důvodu byla celá vodohospodářská infrastruktura dlouhodobě stavěna a provozována i za využití odlehčovacích komor, a to jak na síti, tak i na ČOV. SOVAK ČR znovu upozorňuje, že řada ČOV v současné době čistí srážkové vody alespoň na mechanickém stupni a následně jsou tak do recipientu vypouštěny v daleko vyšší kvalitě, než by k tomu docházelo při odlehčení na stokové síti.

Vyvolané investiční náklady na zajištění požadavku na měření objemu a složení odlehčovaných vod nutných pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod půjdou podle propočtů SOVAK ČR v rámci celé České republiky minimálně do stovek milionů korun. SOVAK ČR je přesvědčen, že než plošně investovat do zajištění provozních dat podle požadavků Ministerstva životního prostředí, které kromě administrativního vykázání nebude pro ochranu povrchových vod přínosem, je lépe investovat adresně prostředky tam, kde odlehčovací komora ať už na síti či na ČOV neplní řádně svou funkci, pro kterou byla zbudována. I z tohoto důvodu SOVAK ČR podpořil vznik technické normy ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, která řeší problematiku odlehčování vod na jednotné kanalizaci komplexně a její naplnění by zcela bez pochyby bylo pro životní prostředí přínosem. Přijetí této normy přitom Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě blokuje. Další možností je budování retenčních zdrží v areálu ČOV, které by umožňovaly zvýšit objem čištěných srážkových vod, což by ale znamenalo dodatečné investiční a provozní náklady. Takto vynaložené náklady ať už do úprav odlehčovacích komor či budování retenčních nádrží však lze považovat na rozdíl od nákladů pro zajištění měření objemu a složení odlehčovaných vod za smysluplné, mající potenciál zlepšit stav životního prostředí, což by mělo být zájmem všech zainteresovaných stran.

Zdroj: www.sovak.cz., autor Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, za technickou správnost odpovídá: Ing. Filip Wanner, Ph.D, grafika (odlehčovací komory) SOVAK ČR

15.2.2019 15.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Leden 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31