20. 5. 2019

6.12.2018 11.12, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Situace lesů je hrozivá, SVOL apeluje na poslance

Ve čtvrtek 5. prosince projednala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Poslanec Stanislav Blaha předložil pozměňovací návrh, který podporu lesního hospodářství navyšuje o částku 5,8 miliardy korun.

Informovalo o tom dnes Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) s tím, že pozměňovací návrh stejného znění podala i skupina poslanců Zdeněk Podal, Karla Maříková, Miloslav Rozner, Jaroslav Holík, Jiří Kobza, Radek Holomčík, Jiří Kohoutek a Radek Koten. Důvodem takového zájmu poslanců je vážnost situace v našich lesích, katastrofické prognózy vývoje kůrovcové kalamity v příštím roce a velmi nízká částka určená ve státním rozpočtu na podporu lesního hospodářství, která naprosto neodpovídá rozsahu problémů, s nimiž se potýkají vlastníci lesů. „Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů tyto poslanecké iniciativy podporuje. Jsme rádi, že jim není osud našich lesů lhostejný, a chápou zoufalou situaci, v níž se nacházejí vlastníci lesů“, řekl František Kučera, předseda SVOL, a dodal: „věříme, že se podaří přesvědčit dostatek poslanců napříč politickým spektrem a tento návrh bude při hlasování přijat“.

V návrhu státního rozpočtu, který předkládá vláda ČR, je na podporu lesního hospodářství pro rok 2019 zatím navržena částka ve výši 620,9 milionu korun. Ministerstvo zemědělství přislíbilo v rámci svého rozpočtu tuto částku zvýšit přibližně na dvojnásobek. Ale to zdaleka nestačí, protože již současné škody jsou odhadovány asi na 12 miliard korun. A nárůst škod bude pokračovat v příštím roce a dalších letech.

Čelíme velkým problémům, které se už nedají odkládat a vláda má povinnost je řešit. Kůrovcová katastrofa devastuje naše suchem oslabené lesy. Změny zdravotního stavu chřadnoucích lesů jsou viditelné na první pohled na mnoha místech republiky. V současné době je napadeno lýkožroutem smrkovým až 20 milionů m3 stojících smrkových porostů. Jediným efektivním a účinným opatřením je včasná a rychlá asanace napadených stromů. Podle některých odhadů mohou kůrovcové těžby v příštím roce dosáhnout až trojnásobku běžných ročních těžeb.

V současné době dosahuje průměrná cena kůrovcového dříví historického minima a pohybuje se pod 1000 Kč/m3, což je pod hranicí rentability lesního podniku; cena přitom neustále klesá. Cena kulatinových sortimentů, které tvoří 2/3 těžby, se pohybuje kolem 1 000 Kč/m3. Cena vlákninových sortimentů, které tvoří 1/3 těžby, činí cca 500 Kč/m3. V současné době je průměrný výnos z jednoho hektaru lesního majetku přibližně 3 000 Kč pod limitem, který je nutný k obnově kalamitních ploch, jejich zajištění a pěstování do věku produkce (do 40 let). Bez podpory Ministerstva zemědělství ve formě kompenzace ztráty na výnosu z lesní výroby (podobně jako u zemědělců), nebudou vlastníci lesů schopni obnovit kalamitní plochy a zajistit porosty do produkční fáze.

Poslanci navrhují v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství přímo vyčlenit na řešení následků sucha v lesích částku 3,8 miliardy Kč. Do řešení problému chtějí zapojit i Ministerstvo životního prostředí. Navrhují posílení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 2 miliardy Kč a jejich přesun z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Jednu miliardu Kč navrhují použít z prostředků určených na program „Nová zelená úsporám“, jenž je financován z prodeje emisních povolenek; a jednu miliardu použít z prostředků na program „Dešťovka“.

Vzhledem k tomu, že lesy významně napomáhají snižování skleníkových plynů, bylo by efektivní přesunout část prostředků z prodeje emisních povolenek na podporu lesního hospodářství. Nezalesněné holiny nepoutají žádný uhlík, naopak při postupujícím rozkladu zbytků dřeva a půdy se CO2 do ovzduší uvolňuje. Mladé stromky v obnovených porostech budou při svém růstu naopak odčerpávat z atmosféry významné množství CO2. Nejlepším prostředkem na tvorbu srážek a zadržování vody v krajině jsou právě lesy. Význam lesů pro koloběh vody v přírodě je naprosto klíčový a nezastupitelný. Nelze vodu jen zadržovat, musíme ji udržovat v oběhu.

SVOL apeluje na všechny poslance, aby při závěrečném hlasování o státním rozpočtu na rok 2019 mysleli na zachování a obnovu lesů pro příští generace.

Text pozměňovacího návrhu najdete zde.

Zdroj: SVOL, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

6.12.2018 11.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2