29. 5. 2020

16.6.2019 6.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Senát jednoznačně podporuje požadavky SVOL

Senát na své plenární schůzi 13. června jednomyslně podpořil petici Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“. Uvádí se to v tiskové zprávě SVOL k průběhu zmíněného senátního jednání.

Senátoři zároveň ve svých vystoupeních velmi otevřeně kritizovali vládu za její dosavadní přístup k záchraně lesů v ČR, kdy reálně hrozí, že vlivem klimatických změn a kůrovcové kalamity zmizí v roce 2019 až milion hektarů lesa. Petice, kterou podepsalo 16 543 občanů, varuje, že v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací, a vyzývá vládu a Parlament ke skutečné, efektivní a rychlé pomoci majitelům lesů. Senát označil petici za důvodnou a uložil vládě a dotčeným institucím realizovat mimořádné kroky, které by vlastníkům lesů pomohly současnou mimořádnou situaci v českých lesích zvládnout. Skutečné páky na to, aby vláda konečně konala a lesy zachránila, však Senát ani veřejnost – kromě neustálého tlaku, nemají.

Petice byla v listopadu loňského roku předána také do Poslanecké sněmovny, ale navzdory přijatému usnesení neučinila vláda žádné zásadní kroky, které by situaci významně pomohly řešit. Dosavadní opatření jsou sice vítanými, ale nesmělými krůčky. O tom, jakou vážnost přikládá hrozící ztrátě až 1 miliónu lesů v České republice naše vláda, leccos napovídá fakt, že z pozvaných ministrů a ministryň dotčených ministerstev se jednání pléna Senátu nikdo nezúčastnil a vyslali za sebe náhradníky, většinou ředitele odborů.

Senát ve svém usnesení důrazně připomíná, že stát nemůže využívat výsledky hospodaření ve státních lesích zejména pro posilování příjmů státního rozpočtu, neboť tím znemožňuje jejich odpovědnou správu a ochranu. Upozorňuje, že současná situace v českých lesích vyžaduje realizaci mimořádných kroků a opatření, zejména v oblasti přímé podpůrné ekonomické a odbytové pomoci, v oblasti možného nasazení všech dostupných pracovních sil a prostředků, v oblasti přijímání rychlých změn zákonných a podzákonných norem a v oblasti činnosti orgánů státní správy ve prospěch vlastníků lesů. Dále žádá o součinnost vládu a pomoc všech resortů a zároveň žádá vládu, aby při realizaci těchto mimořádných kroků a opatření postupovala koordinovaně a ve spolupráci s vlastníky obecních, církevních a soukromých lesů. Senát žádá Ministerstvo zemědělství a státní podniky Lesy ČR o předložení návrhu způsobu výkup dřevní hmoty od drobných vlastníků lesů, který zohlední stávající situaci na trhu. Doporučuje uvolnit minimální částku 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a vyčlenit ve státním rozpočtu na rok 2020 na obnovu lesů 5 až 7 mld. Kč. Senát podporuje přijetí novely zákona o lesích, která upraví odpovědnost vlastníků lesů za škody návštěvníkům, změnu dosavadního mysliveckého plánování a zahájení přípravy návrhu novely zákona o myslivosti za účelem snížení vysokých stavů zvěře a škod, které působí na lesních porostech.

Senát doporučuje v současné kalamitní situaci zrušit výběrová řízení na provádění těžby, asanace a přepravy kůrovcového dříví, kdy lhůty a odvolání soutěžitelů ztěžují rychlé a účinné zasahování v napadených oblastech a doporučuje rovněž neprodleně zahájit diskuzi o reformě státní správy lesů a správy malolesů.

Zdroj: SVOL, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

16.6.2019 6.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31