20. 10. 2019

Sedláci: omezení na Želivce je polovičaté řešení státu

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) odmítá návrh na omezení hospodaření v okolí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Asociace o tom dnes informovala ve své tiskové zprávě:

Zpřísnění stávajících podmínek k zemědělskému hospodaření, omezení svobodného nakládání se zemědělskými pozemky a významné ovlivnění ekonomické situace v regionu reálně hrozí v případě, že bude schválen návrh Krajského úřadu Středočeského kraje na změnu stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) jako zájmové sdružení právnických osob, které zastupuje početně nejvíce zemědělských subjektů v dotčeném území, tento záměr odmítá.

Návrh krajského úřadu obsahuje přehled plánovaných nových zákazů a regulativů v různých oblastech lidské činnosti, zejména pak v zemědělském hospodaření. Zároveň v něm však nechybí sdělení, že předkladatel nemůže rozhodovat o náhradách za prokázané omezení v užívání, neboť k tomu není příslušný. „Pokud je zřejmé, že se navrhovaná opatření dotknou velkého počtu podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, nelze k nim přistupovat polovičatě. Požadujeme, aby takto zásadní kroky byly přímo provázány s konkrétním řešením náhrad,“ upozorňuje tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek.

Jak však na nedávném jednání s nevládními organizacemi u kulatého stolu upozornil ministr zemědělství Marian Jurečka, příslušný fond je svou výší omezený, a velmi pravděpodobně nebude možná výplata náhrad v adekvátní výši. Jiný konkrétní návrh na řešení náhrad se zatím neobjevil. „Úkolem státní správy, a tato vyhláška krajské samosprávy je projevem přeneseného výkonu státní moci v oblasti vodního zákona, je řešit celospolečenské problémy a nikoliv další vytvářet. Otázka ochrany vodního zdroje Švihov je svou podstatou nepochybně velmi rozsáhlá, dlouhodobá a ovlivněná mnoha faktory a je třeba k jejímu řešení takto přistupovat, nikoliv přenést odpovědnost a důsledky na konkrétní skupinu subjektů,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

ASZ ČR tento návrh opatření odmítá také z důvodu chybějícího prokázání souvislosti mezi danými zemědělskými činnostmi a mírou jejich negativních dopadů na kvalitu vodních zdrojů. O plánovaných opatřeních navíc nebyla dostatečně informována zemědělská veřejnost. Asociace i její členské organizace v předmětné lokalitě se o existenci návrhu dozvěděly až s velkým zpožděním, a to nepřímou cestou.

ASZ ČR žádá o zastavení předloženého návrhu a jeho nové projednání. Bez dořešení výše uvedených problémů a souvislostí považuje přenášení povinností a důsledků na podnikatele a obyvatele v místě za zcela bezdůvodné a nespravedlivé.

ASZ ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (VN Švihov)

 

30.3.2017 11.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3