5. 4. 2020

2.4.2019 3.08, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Rekonstrukce vranovské hráze je u konce

Rozsáhlá rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov úspěšně končí. Informoval o tom mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař, s tím, že následovat bude kolaudační řízení, po jehož ukončení bude hráz opět sloužit pěším i cyklistům.

Práce probíhaly bez komplikací a podle pečlivě naplánovaného harmonogramu, který se podařilo dodržet. Práce započaly na podzim 2016. „V pátek 29. 3. byly oficiálně dokončeny stavební práce na hrázi vodní nádrže Vranov. Po převzetí díla tak již můžeme požádat o souhlas s užíváním stavby. Kolaudační řízení bude probíhat v průběhu měsíce dubna a po jeho skončení bude hráz opět zpřístupněna pro pěší a cyklisty,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Samotnou rekonstrukci koruny hráze VD Vranov naplánovalo Povodí Moravy, s. p. tak, aby zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny, a to sezónu 2017 a 2018. Po celou dobu rekonstrukce byla hráz zcela uzavřena a náhradní dopravu pro turisty a návštěvníky přehrady zajišťoval přívoz.

Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou prošly betonové plochy pod jeřábovou dráhou i osvětlení na koruně. V průběhu prací došlo také k odstranění a zpětnému položení vozovky včetně izolací. Koruna hráze získala nové osvětlovací stožáry a nové zábradlí. Náklady na rekonstrukci hráze dosáhly 58 milionů korun.

„Vodní nádrž Vranov patří k hlavním vodním dílům v naší správě. Jeho hlavním účelem je zajišťování pitné vody pro část Vysočiny a je zdrojem vody i pro níže ležící vodárenskou nádrž Znojmo. Vedle toho tato víceúčelová nádrž plní funkci protipovodňovou, rekreační i energetickou. Stále většího významu nabývá nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků pod nádrží, zejména s ohledem na níže ležící Národní park Podyjí. V loňském roce se na stavu hladiny v nádrži výrazně podepsalo loňské sucho. V průběhu celého léta jsme dostali řadu dotazů, zda nízká hladiny souvisí pouze s probíhající rekonstrukcí. Hladina ovšem byla tak nízko kvůli dlouhotrvajícímu suchu. V současné době se již díky bohatým zásobám vody ve sněhu podařilo zásobní prostor nádrže naplnit,“ vysvětluje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy. Vodní nádrž Vranov v loňském roce nejen zásobila úpravnu vody ve Štítarech, ale celou sezónu zajišťovala nadlepšený průtok v Dyji k zajištění ekologického stavu, vodárenských odběrů ve Znojmě i odběrů vody pro závlahy.  Bez zásob vody z Vranova by nebylo možno zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou a zajistit příznivé podmínky v povodí pod nádrží.

Naše voda, foto (koruna hráze) Povodí Moravy

2.4.2019 3.08, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3