22. 10. 2020

28.4.2020 13.59, Rubrika: Lodní doprava

Proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě od 1. 5. do 31. 5.

Státní plavební správy informovala ve své zprávě o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě v době od 1. 5. do 31. 5. 2020.

V souvislosti s trváním opatření proti šíření koronavirové infekce Covid-19 budou na labské vodní cestě proplavována plavidla v čase od 6,00 do 14,00 hodin. Mimo uvedenou provozní dobu mohou být plavidla nákladní dopravy, plavidla osobní dopravy bez cestujících i rekreační plavidla proplavena po předběžném objednání 3 hodiny před předpokládaným proplavením.

• Pardubice, Srnojedy

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin.

• Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí-Račice, Roudnice nad Labem, a České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov

Pardubice telefon721 379 665,
Srnojedy telefon721 963 731,
Týnec nad Labem telefon721 379 664,
Veletov telefon721 960 127,
Kolín telefon721 379 679,
Klavary telefon721 960 104,
Velký Osek telefon723 380 225,
Poděbrady telefon602 129 959,
Nymburk telefon721 379 620,
Kostomlátky telefon721 960 129,
Hradištko telefon721 410 886,
Lysá nad Labem telefon721 379 662,
Čelákovice telefon721 963 727,
Brandýs nad Labem telefon721 379 617,
Kostelec nad Labem telefon721 379 723,
Lobkovice telefon721 410 975,
Obříství telefon721 777 506,
Dolní Beřkovice telefon315 692 195,
Štětí-Račice telefon416 812 463,
Roudnice nad Labem telefon416 837 429,
České Kopisty telefon416 782 237,
Lovosice telefon416 532 333,
Ústí nad Labem-Střekov telefon475 530 874.

Proplavení plavidel nákladní dopravy a plavidel osobní dopravy mimo provozní dobu, lze objednat pro jednotlivé plavební komory na telefonech:

Pardubice, Srnojedy, Týnec nad Labem602 495 462, 606 061 511
Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky606 626 725, 606 061 511
Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice602 645 087, 606 061 511
Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí-Račice602 645 081, 602 169 645
Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice, Ústí nad Labem-Střekov602 654 147, 602 169 645

Provozní doba na vltavské vodní cestě v úseku od Českého Vrbného po Kořensko

V souvislosti se změnou režimu přijatých preventivních opatření ústředních orgánů proti šíření virové infekce Covid-19 budou plavidla v období od 1. 5. do 31. 5. 2020 ve výše uvedeném úseku vltavské vodní cesty proplavována nebo přepravována následovně:

• Plavební komora České Vrbné

telefon 702 005 307
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora Hluboká nad Vltavou

telefon 601 346 462
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora vodního díla Hněvkovice

telefon 601 090 287
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora na jezu Hněvkovice

telefon 601 090 288
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

• Plavební komora Kořensko

telefon 601 090 289
pondělí až sobota – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli – od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

Plavební komora Kořensko je v provozu pouze v případě, že to umožňují hydrologické podmínky a hladina v nádrži Orlík je nad kótou 347,60 m n. m.

Provozní režim na vodních dílech Vltavské kaskády v úseku VD Orlík až VD Slapy

V souvislosti se změnou režimu přijatých preventivních opatření ústředních orgánů proti šíření virové infekce Covid-19 se v období od 1. 5. do 31. 5. 2020 největší úpravy provozního režimu týkají vodních děl Orlík a Slapy, které jsou prvky kritické infrastruktury státu. Provozní režim je proto organizován následovně:

• Lodní zdvihadlo Orlík

telefon 724 730 829

Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

Lodní výtah je v období 1. 5. až 31. 5. 2020 v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli, a to od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně 1 den předem. Objednání se provádí telefonicky (257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8:00 do 16:00 hod v pracovních dnech a v době od 7:00 do 11:00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Rozpis termínů proplavení pro jednotlivé dny je zveřejněn na www.pvl.cz.

Denní rozpis provozu lodního výtahu Orlík

Čas převozu směrem dolůČas převozu směrem nahoru
10 – 10:30 hod10:30 – 11 hod
11 – 11:30 hod11:30 – 12 hod
13 – 13:30 hod13:30 – 14 hod
14 – 14:30 hod14:30 – 15 hod

Právní upozornění: Zájemce o přepravu plavidla lodním výtahem vodního díla Orlík je povinen se seznámit se s Podmínkami, upravujícími podmínky přepravy plavidel lodním výtahem vodního díla Orlík. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinností a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu u Centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, Zájemce potvrzuje řádné seznámení a souhlas s Podmínkami. Podmínky jsou ke stažení na www.pvl.cz.

Pro posádky přepravovaných plavidel je možno zajistit dopravu automobilem taxislužby, a to jen při nejméně 4 požadavcích na tuto přepravu v jednom dni a na jednom vodním díle. Cena za jednu jízdu činí 500 Kč a bude uhrazena řidiči taxislužby posádkou plavidla. Najednou může být přepraveno až 6 osob. Nástupním a výstupním místem na VD Orlík je parkoviště u levého břehu koruny hráze a parkoviště na levém břehu u lávky v Solenicích pod přehradní hrází.

• Plavební komora Kamýk nad Vltavou

telefon 318 677 119
v pátek, v sobotu a v neděli – od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.

Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, se kterými lze společně proplavit i malá plavidla.

• Vlek Slapy

telefon 606 656 432

Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

Převoz lodí je v období 1. 5. až 31. 5. 2020 v provozu vždy ve čtvrtek, pátek a v sobotu a to od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně 1 den předem. Objednání se provádí telefonicky (257 329 425) na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8:00 do 16:00 hod v pracovních dnech a v době od 7:00 do 11:00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Rozpis termínů proplavení pro jednotlivé dny je zveřejněn na www.pvl.cz.

Denní rozpis provozu převozu lodí vlek Slapy

Čas převozu směrem dolůČas převozu směrem nahoru
10 – 10:30 hod10:30 – 11 hod
11 – 11:30 hod11:30 – 12 hod
13 – 13:30 hod13:30 – 14 hod
14 – 14:30 hod14:30 – 15 hod

Právní upozornění: Zájemce o přepravu plavidla převozem lodí vlek Slapy je povinen se seznámit se s Podmínkami, upravujícími podmínky přepravy plavidel převozem lodí vlek Slapy. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinností a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Rezervací termínu u Centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, Zájemce potvrzuje řádné seznámení a souhlas s Podmínkami. Podmínky jsou ke stažení na www.pvl.cz.

Pro posádky přepravovaných plavidel je možno zajistit dopravu automobilem taxislužby, a to jen při nejméně 4 požadavcích na tuto přepravu v jednom dni a na jednom vodním díle. Cena za jednu jízdu činí 500 Kč a bude uhrazena řidiči taxislužby posádkou plavidla. Najednou může být přepraveno až 6 osob. Nástupním a výstupním místem na VD Slapy je místo naložení a vyložení plavidla.

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín

• Štěchovice

telefon 257 740 263
denně – od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.

• Vrané nad Vltavou

telefon 257 760 311
denně – od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Modřany

telefon 241 773 082 nebo 724 170 454
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu od 17:00 do 20:00 hodin, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si požádají předem do 14:30 hodin na této plavební komoře.

• Praha-Smíchov

telefon 251 510 546 nebo 724 107 077
denně – od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Mánes

V pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem na plavební komoře Praha-Smíchov. Po 15. hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty, anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.

V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

• Praha-Štvanice

telefon 233 377 318 nebo 602 545 932
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu od 17:00 do 20:00 hodin, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si požádají předem do 17:00 hodin na této plavební komoře.

• Praha-Podbaba

telefon 224 314 549 nebo 724 719 205
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu od 17:00 do 20:00 hodin, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si požádají předem do 14:30 hodin na této plavební komoře.

• Praha-Roztoky

telefon 220 911 730 nebo 724 735 462
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

• Dolánky

telefon 315 787 028 nebo 602 312 992
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

• Miřejovice

telefon 315 785 172 nebo 724 736 671
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

• Hořín

telefon 315 622 267 nebo 602 778 751
denně – od 7:00 do 17:00 hodin.

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Vltavy, telefon 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Zdroj: SPS, ilustrační foto

28.4.2020 13.59, Rubrika: Lodní doprava

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HAUSWALDSKÁ KAPLE, ŠUMAVAHAUSWALDSKÁ KAPLE, ŠUMAVA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1