30. 5. 2020

Problematika přípojek v novele zákona je bouří ve sklenici vody

V připravované novele zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) mnohem více sporných bodů, než kontroverzní ustanovení o přípojkách. SOVAK to dnes uvedl v následující tiskové zprávě.

V prvé řadě je třeba uvést, že SOVAK ČR není iniciátorem ani autorem emotivně diskutované pasáže o hrazení oprav vodovodních přípojek, i když řešení, které navrhlo ministerstvo zemědělství, považuje za správné. Vzhledem k tomu ale, že jde z finančního hlediska o marginální záležitost, navrhli vodohospodáři při diskusích o podobě novely sami sporné ustanovení z novely zákona vypustit.

Podle statistik SOVAK ČR činí totiž roční náklady provozovatelů vodovodních sítí na opravy přípojek zhruba 160 milionů korun, cožje 0,6 % z ročních tržeb za vodné a stočné.. Konkrétně v Praze, kde je díky počtu vodou zásobovaných obyvatel problém přípojek nejpalčivější, vzniklo v loňském roce zhruba 700 havárií na vodovodních přípojkách, přičemž jejich opravy přišly provozovatele, společnost Pražské vodovody a kanalizace, přibližně na 14 milionů korun. Na kanalizačních přípojkách byly v roce 2012 provedeny opravy asi 100 havárií s celkovými náklady ve výši 4 milionů korun. Náklady na opravy přípojek tak činily 18 milionů korun z celkových 800 milionů korun vynaložených loni na opravy, tedy něco přes 2 procenta těchto nákladů. Obdobně je tomu po celé ČR. Diskusi o tom, kdo bude platit opravy přípojek a jaké by mohly být dopady do cen vodného a stočného, považuje tak SOVAK ČR za bouři ve sklenici vody.

SOVAK ČR také připomíná, že vlastníkem vodovodních přípojek v bytových domech nejsou domácnosti ve smyslu bytů, ale bytová družstva, firmy, společenství vlastníků, městské části, čili kolektivní vlastníci. V rodinných domech jsou vlastníkem přípojky vlastníci těchto domů. To by byly podle návrhu subjekty, které by měly hradit opravy přípojek. Většina lidí ale pochopila výklad novely tak, že by tyto náklady hradili přímo oni sami. Je také vhodné vědět, že zákon v § 3 odst. 4 stanoví, že vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody z vodovodu, což mimo jiné znamená udržovat přípojku v žádoucím stavu po celou dobu její existence. Vypuštění změny financování oprav přípojek tak znamená rozpor jednotlivých ustanovení v rámci tohoto zákona a zároveň i rozpor se stavebním zákonem.

Přesto SOVAK ČR prodloužení stávajícího stavu respektuje. V navrhované podobě zákona vidí ale vodohospodáři některé jiné problémy, o nichž se vůbec nediskutuje, ačkoli jsou především z pohledu praxe pro operativní údržbu a opravy vodovodních a kanalizačních sítí velmi důležité. Jde mimo jiné o neodůvodněné zvyšování administrativy a evidenčních povinností, podmínky vjezdu na opravované stavby nebo povinnosti v praxi těžko ověřitelné, jak je počet dnů pobytu dotčených osob v obcích. Připomínky SOVAK ČR se týkaly a týkají především těchto formulací v novele zákona.

Zdroj: SOVAK ČR

 

6.5.2013 13.29, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31