7. 7. 2020

27.5.2019 17.11, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Prezentace odborných přednášek z výstavy VOD-KA

Součástí odborného doprovodného programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019, která proběhla v minulém týdnu na výstavišti PVA v Praze – Letňanech, byla celá řada přednášek. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) je nyní zveřejnilo v elektronické podobě.

Přednášky jsou seřazeny podle dnů a hodin, v nichž v průběhu výstavy odezněly:

Úterý 21. 5. 2019

BLOK LEGISLATIVA

Garant: Ing. Alena Binhacková

11:00 Novela vodního zákona – Ing. Alena Binhacková, MZe

11:30 Návrh odpadových zákonů v ČR a přechod na oběhové hospodářství – Ing. Jan Maršák, MŽP

12:00 Problematika plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – Ing. Radek Hospodka, MZe

 

BLOK PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Garant: Ing. Ivana Vráblíková

12:30 Dotační aktivity Ministerstva zemědělství – Ing. Jiří Duda, MZe

13:00 Programy podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PhDr. Ondřej Kočandrle, MPO

13:30 Programy podpory vodohospodářské infrastruktury v rámci Operačního programu Životní prostředí, Národních programů Životní prostředí a Norských fondů – Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP ČR

 

Středa 22. 5. 2019

BLOK ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU VE VAZBĚ NA SUCHO

Garant: RNDr. Petr Kubala

10:00 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR, význam a využití – Ing. Jan Cihlář, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Josef Drbohlav, Sweco Hydroprojekt, a.s., Ing. Jiří Duda, MZe

10:30 Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití – RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., ČHMÚ

Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití – vodní nádrže – Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik

11:00 Aplikace Smart meteringu a smart technologií ve vodárenství – Ing. Petr Sýkora, PVK a.s., Ing. David Hájek, IoT.water s.r.o., Ing. Petr Maximilián, Solutions and Services, a.s., Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

11:30 Úloha velkého provozovatele při řešení sucha – Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Pavel Mikulášek, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice

 

BLOK ODPADNÍ VODY, SRÁŽKOVÉ VODY, KALY

Garant: doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

12:00 Opětovné využívání vyčištěné odpadní vody – prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT

12:30 Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV – Ing. Jakub Hejnic, Ing. Martin Srb, PVK a.s., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT

13:00 Efekty zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkového odtoku – doc. Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT v Praze, doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVUT v Praze, Ing. Luboš Harašta, ČVUT v Praze, Ing. Jan Macháč, ČVUT v Praze a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., ČVUT v Praze a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

13:30 Zpracování kalů v cirkulární ekonomice – prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT

 

Čtvrtek 23. 5. 2019

BLOK CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA + POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

Garant: RNDr. Irena Zbytovská

10:00 Virtuální svět ve vodovodech a kanalizacích – Ing. Milan Suchánek, Ing. Zdeněk Sviták, DHI a.s.

10:30 Praktická inovační opatření ve vztahu ke změně klimatu – Ing. Karel Plotěný, ASIO s.r.o.

11:00 Claros-inteligentní systém pro analýzu vody a Mobile Sensor Management (software pro vzdálený přístup k senzorům/sondám/analyzátorům a k „živým“ údajům o měření a proaktivní údržbu) – RNDr. Ladislav Slovák, Ph.D., HACH LANGE s.r.o.

11:30 Aktivní odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod – RNDr. Pavel Špaček, Chemcomex, Ing. Jiří Hendrych, VŠCHT

12:00 Moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla – Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a.s., Ing. Otto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY a.s.

Zdroj a další informace: www.sovak.cz , ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

 

27.5.2019 17.11, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2