5. 6. 2020

Přehrady v povodí Ohře mají dostatečné zásoby vody

Letošní léto se dá zběžně nazvat pěkným teplým a hlavně suchým. Sucho, které nyní panuje nejen na území ve správě státního podniku Povodí Ohře, je na řadě lokalit největším suchem za posledních 20 let. I v tomto období jsou však vodní nádrže v povodí schopné plnit své účely, uvedl mluvčí povodí Jan Svejkovský.

Nejen vodárenské nádrže, ale i ty ostatní, které má ve správě Povodí Ohře, jsou v současnosti dostatečně naplněné vodou a jsou připraveny plnit svou roli v takto náročných podmínkách. „Přestože již na řadě lokalit zaznamenáváme průtoky odpovídající jen 40 % průměrných měsíčních průtoků pro měsíc červenec, mají naše vodní nádrže dostatečnou zásobu vody pro plnění svých účelů, tedy i zlepšování průtoků pod nimi.

Krásným příkladem je nechranická nádrž, do které nyní přitéká 5 m3 /s vody, ale z nádrže jí do dolní Ohře odtéká 9,2 m3 /s. Přitom úplné minimum, které musí z nechranické nádrže odtékat je 8 m3 /s,“ říká Jan Svejkovský.

V některých lokalitách bylo v poslední době největší sucho v roce 2003, např. na nádržích Stanovice, Fláje a Přísečnice. Celkově se však dá říci, že je nyní na našem území největší sucho za posledních 20 let. Řečí čísel – červencový průměrný průtok na Ohři v Drahovicích je 13,7 m3 /s, stávající průtok je cca 5 m3 /s. Průtok v Karlových Varech tedy dosahuje pouze 36 % svého dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. „Při dnešním vývoji sucha je zřejmé, že vodní nádrže není možné dlouhodobě pouze vyprazdňovat pro ještě vyšší protipovodňové zabezpečení oproti současnému stavu, jak mnohdy od veřejnosti slýcháme, ale také v nich zajistit dostatečnou zásobu vody pro období sucha. To je totiž daleko větší problém než povodeň,“ dodal Svejkovský.

Když odhlédneme od vodních nádrží a budeme se držet pouze vodních toků, vydávají vodoprávní úřady zákazy odběrů povrchové vody většinou na podnět Povodí Ohře. V současnosti jsme již na šesti desítkách vodních toků, kde jsou zákazy vydány. Dodržování zákazů se po dobu jejich platnosti průběžně kontroluje.

Naše voda, foto :wikimedia commons, Petr Kinšt

25.7.2015 11.49, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5