24. 2. 2019

17.1.2019 10.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Předmětem Ekoauditu budou i vodovody a kanalizace

Další etapa Ekoauditu, kterou schválila Vláda ČR dne 7. ledna 2019, zahrnuje 13 nových podnětů k úpravě celkem 5 environmentálních zákonů. Připomíná to portál Českého ekologického manažerského centra (CEMC) tretiruka.cz.
Součástí materiálu je i vyhodnocení plnění opatření stanovených v předchozích etapách Ekoauditu. Cílem materiálu je snížení administrativní a finanční zátěže průmyslových podniků a provozovatelů služeb. Jedná se zejména o opatření administrativního charakteru, kterými jsou např. urychlení schvalovacích procesů, zjednodušení a sloučení ohlašovacích povinností, zjednodušení nebo zcela zrušení některých povinností, které zatěžují podnikatele bez pozitivního přínosu pro životní prostředí. Realizace navrhovaných opatření přispěje ke snížení administrativní a finanční zátěže zjednodušením a zefektivněním environmentální legislativy a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, aniž by došlo ke snížení kvality ochrany životního prostředí.

Materiál identifikuje problematické oblasti ve vybraných právních předpisech k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře. Jedná se zejména o následující environmentální zákony včetně příslušných prováděcích předpisů:

Zákon č 185/2001 Sb., o odpadech,

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí,

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Zákon o prevenci závažných havárií,

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo směsmi.

Zdroj a související dokumenty: https://www.tretiruka.cz/news/vlada-schvalila-dalsi-etapu-ekoauditu/, ilustrační foto (přivaděč vody) Naše voda – Nina Havlová

17.1.2019 10.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Vodlesa

Kalendář Akcí

<< Únor 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotoblog

více >

RYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORARYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORA
Foto: Nina Havlová

Video dne

více >