6. 8. 2020

21.3.2019 8.11, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Prastarý vodovod a o něco mladší kanalizaci v Ústí čeká rekonstrukce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Ústí nad Labem, Alešově ulici, provedeme rekonstrukci kanalizace (84) a vodovodu (108) pro dvě stovky napojených obyvatel.

Informoval o tom vedoucí úseku komunikace a mluvčí SVS Mario Böhme. V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím v dimenzi DN 80 a DN 100, pocházející z roku 1911. Vodovod vykazuje silnou inkrustaci a je již dožilý. Kanalizace je zde tvořena betonovým potrubím DN 400 a pochází z roku 1935. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, četné kaverny a netěsné spoje. První úsek stoky vykazuje deformaci a praskliny. V dalších úsecích je nutné narovnat spády, které dosud způsobovaly zatopení sklepů o rodinných domů. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 253,9 metrů kanalizace a 304 metrů vodovodu. Stávající kanalizační stoka bude vyměněna za kameninové trouby DN 400. Zároveň dojde k přepojení domovních přípojek, dešťových svodů a přípojek uličních vpustí. Součástí stavby bude i likvidace navazující stoky směrem k Beethovenově ulici v délce 51,8 metrů a zrušení stávající stoky v délce 69,7 metrů. Stávající vodovod bude vyměněn za potrubí z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) v dimenzi DN 90, zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přepojení napojených řadů. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. března 2019. Vlastní stavební práce v těchto dnech začaly řezáním asfaltů, následovat budou vlastní výkopové práce. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

21.3.2019 8.11, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6