7. 4. 2020

6.9.2018 14.17, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Povodí Vltavy: Aktuálně se výrazně zhoršila kvalita vody v Sázavě

Kvůli tomu, že jsou vodní toky silně ovlivňovány vypouštěnými odpadními vodami a ostatní lidskou činností a teplota vody je vysoká, může v místech s malými průtoky docházet k rozvoji řas a sinic a k dalším jevům, které zhoršují kvalitu povrchové vody. Upozornil na to dnes mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

I proto provádí Povodí Vltavy monitoring jakosti povrchové  vody v mnoha profilech, včetně  mimořádného monitoringu, právě  s ohledem na aktuální hydrologickou situaci – na sucho. Aktuálně se významným způsobem zhoršila jakost vody ve vodním  toku Sázava. Teplota vody přes den byla zejména v letních měsících 2018 naměřena přes 20°C a koncentrace „chlorofylu-a“ při posledním odběru vzorků byla na profilu Sázava Zruč nad Sázavou vyšší než 500 ug/l. V odebraném vzorku byly mj. zjištěny sinice druhu Microcystis aeruginosa  (viz foto v příloze), zelené řasy rodu Desmodesmus, penátní rozsivky (převážně planktonní druhy Nitzschia sp.), v menší míře jsou přítomny i pikosinice. Přítomnost těchto organismů způsobuje zelené zabarvení vody. Dalším jevem, ke kterému nyní dochází, je tvorba světle zbarvené pěny, která se může na některých místech hromadit, a zvýšenému zákalu vody ve vodním toku Sázava. Toto je způsobeno zvýšeným obsahem organických látek ve vodě.

Posuzovat, zda jsou povrchové vody v určitém místě nevhodné ke koupání, je v kompetenci příslušné Krajské hygienické stanice. Je třeba vzít v úvahu, že sinice mohou například způsobit  alergické reakce a že koupání v takovýchto vodách není  vhodné. To samé platí i pro vodáky.

Naše voda, ilustrační foto (sinice Microcystis aeruginosa) Povodí Vltavy

 

 

6.9.2018 14.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Významné zprávy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3