20. 5. 2019

15.8.2018 14.53, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Povodí: Navýšení hladiny v Nových Mlýnech je technicky možné

Zvažované navýšení hladiny ve vodní nádrži Nové Mlýny o 35 cm může významně zlepšit celkovou vodohospodářskou bilanci celé Dyjsko-svratecké soustavy. Konstatoval to dnes v reakci na úmysl Ministerstva zemědělství zvýšit hladinu mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vodní nádrž je podle něj pro takové navýšení hladiny uzpůsobena již z minulosti a v případě povodní hladina stoupá i nad tuto zamýšlenou úroveň. Jednání jsou však na počátku, proto je velmi předběžné vyjadřovat se ke konkrétním krokům a opatřením, která by zvyšování hladiny předcházela. Myšlenka zvýšit hladinu ve Střední a Dolní vodní nádrži Nové Mlýny (VDNM) vznikla právě na Povodí Moravy., protože z vodohospodářského hlediska se jedná o snadný a levný způsob, jak na jižní Moravě zajistit o 9 mil. m³ vody více, než kterými v současné době disponuje. To je množství, které přibližně odpovídá polovině zásobního objemu vodní nádrže Brno. Zvýšení objemu na střední a dolní nádrži přispěje nejen k posílení průtokového režimu v řece Dyji, ale i v ostatních vodních tocích a kanálech, např. v Zámecké Dyji, i v suchých obdobích. Zvýšený objem také pokryje potřeby vody pro závlahy nebo pro zvodňování lužních lesů pod Novomlýnskými nádržemi.

Novomlýnské nádrže je soustava tří nádrží na řece Dyji, která ústí do Horní nádrže, do Střední nádrže ústí řeky Jihlava a Svratka. Hladina na Střední a Dolní Novomlýnské nádrži (spojité nádoby) byla v minulosti administrativně snížena o 35 cm z projektovaných a zkolaudovaných parametrů, čímž byl snížen zásobní objem nádrží o 9 mil. m3. K navýšení hladiny na původní kótu 170,35 m n.m. a posílení zásobního objemu o 9 mil. m³ není proto potřeba žádných technických opatření.

Zvýšení hladiny si vyžádá realizaci řady kompenzačních opatření ve vztahu k vyhlášené ptačí oblasti (NATURA) s významným hnízdištěm rybáka obecného a dále přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Jednání s orgány ochrany přírody a krajiny jsou však teprve připravována a proto není možné ze strany správce nádrže – Povodí Moravy – hovořit o konkrétních kompenzačních opatření, jak pro hnízdiště rybáka obecného, tak například do ochrany stávajících biokoridorů, či jejich rozšíření.

Naše voda, ilustrační foto (Novomlýnské nádrže) Naše voda – Nina Havlová

15.8.2018 14.53, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2