20. 10. 2018

Povodí Moravy se ohrazuje článku o údajném plýtvání peněz při údržbě Bečvy

Státní podnik Povodí Moravy se ohrazuje proti článku „Údržba Bečvy? Mrhání penězi, tvrdí někteří“, který byl uveden 8.8. v časopisu 5plus2. Zdůraznila to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Podle mluvčí je daný článek vykonstruován na podkladě neseriózních, nepodložených a nepravdivých informací, ke kterým nemělo Povodí Moravy možnost reakce.

Opakovaně prováděné zaměření koryta Bečvy, v lokalitě u Tyršova mostu, prokázalo, že dochází k silnému zanášení toku u levého břehu a k silnému vymílání dna toku podél opevnění pravobřežní opěrné zdi. Tento fakt byl potvrzen i nově provedeným zaměřením koryta metodou laserového skenování, která byla uplatněna právě při srážce v roce 2012. Následná digitální modelace koryta a její srovnání s původním projektem regulace toku z počátku 20.století – pak potvrdila výše uvedené předpoklady vývoje koryta a vymílání dna podél PB až do hloubky přes 1 m. Povodí Moravy, s.p. prováděním prací nesanuje opevnění břehu, na jehož kvalitu provedení poukazuje p.Vyhlídka, ale efektivně stabilizuje dno přemístěním nánosu do místa geodeticky ověřené dnové kaverny u pravého břehu.

Provádění prací sleduje jak vodohospodářský, tak ekologický a dopravní rámec, kdy jsou veškeré práce prováděny v korytě toku – mimo zatížení dopravní infrastruktury města. Samotný způsob provádění ve formě rozhrnutí materiálů přináší efekt v podobě sjednocení průtočného profilu koryta na shodné parametry před i za lokalitou prováděných prací a to vše za předpokladu zachování splaveninového režimu toku, který je požadován a vítán ze strany ekologických iniciativ. Jedná  se o důležitý preventivní zásah zejména pro průchod jarních ledochodů, ale i povodňových průtoků.

Dále musíme reagovat na informace o domnělém zanesení toku, a absenci rozsáhlých těžeb – prováděných v minulosti do mnohametrových hloubek. Výše zmíněný srovnávací model provedený v r.2012  zachytil rozdíly současného dna se dnem původním (poč.20 století) – a ukazuje na fakt, že je Bečva v Přerově prakticky v původních parametrech s výjimkou lokálních nánosů, které jsou v pravidelných intervalech odstraňovány. Upozorňujeme laickou veřejnost, že jakékoliv další zahlubování dna nad jezy nemá žádný vliv na kapacitu toku a nemá žádný protipovodňový efekt. V minulosti známé rozsáhlé těžby a hloubení nánosů sledovaly zejména cíl v podobě získávání tehdy atraktivního stavebního materiálu.

Do budoucna bychom chtěli požádat – aby obdobné příspěvky, které jsou postaveny na interpretaci neověřených a nepravdivých informací, byly konzultovány s Povodím Moravy, s.p. , neboť poškozují mínění o námi prováděných činnostech.

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., ilustrační foto Bečva u Přerova: www.raft.cz

9.8.2013 13.21, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >