27. 2. 2021

4.3.2020 4.47, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Postup zastupitelstva obce při stanovení ceny vodného

Na webová stránce obecniportal.cz je možné dočíst se fundovanou odpověď, jejímž autorem je Mgr. Jan Břeň, na dotaz „Na koho se obrátit ve věci dotazu na zákonnost postupu zastupitelstva obce při stanovení ceny vodného“. Odpověď, která může leckoho zajímat, proto v plném znění přejímáme.

V úvodu je vhodné uvést, že podle § 20 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, má vodné jednosložkovou nebo dvousložkovou formu, přičemž podle odstavce 4 citovaného ustanovení se vodné hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou úhradu vodného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky. O úhradě vodného ve dvousložkové formě včetně druhu stanovení pevné složky může také rozhodnout nejvyšší orgán právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a ve které výkon hlasovacích práv nejméně ve dvoutřetinové většině drží obce.

Obec stanovuje výši vodného za předpokladu, že je vlastníkem i provozovatelem předmětného vodovodu. Příslušný způsob stanovení ceny vodného je dán cenovými předpisy.

Konkrétně je jednosložková forma vodného součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody, zatímco dvousložková forma vodného obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody a pevnou složku stanovenou v závislosti na kapacitě vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. Podíl jednotlivých složek stanoví cenový předpis. Způsob výpočtu pevné složky stanoví prováděcí právní předpis (viz § 20 odst. 2 a 3 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Příslušným cenovým předpisem je nutno rozumět jednak zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), vyhlášku č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný výměr Ministerstva financí – konkrétně se jedná o „Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019“, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2020; tento výměr Ministerstva financí, jenž byl zveřejněn v Cenovém věstníku Ministerstva financí dne 27. 6. 2019 (částka 9), lze nalézt například na:

https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/xzeaauv/688304304.pdf

V případě vodného jde o takovou cenovou regulaci, kterou zákon o cenách označuje jako věcné usměrňování cen, jenž spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen (§ 6 odst. 1 zákona o cenách). Do věcně usměrňované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň (daň z přidané hodnoty). Zákon o cenách vymezuje ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk v § 2 odst. 7, podle něhož se za

ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží,

přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.

Jak stanoví § 14 odst. 1 zákona o cenách, cenovou kontrolu podle tohoto zákona  provádějí cenové kontrolní orgány podle své působnosti stanovené ve zvláštním právním předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je nutno rozumět zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 265/1991 Sb.“). Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb. vyplývá, že Ministerstvo financí vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb, pokud tento zákon nestanoví jinak. A „jinak“ zákon č. 265/1991 Sb. stanoví mimo jiné v § 3 odst. 1, podle něhož Specializovaný finanční úřad provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob.

Kontakt na Specializovaný finanční úřad je na webových stránkách:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/specializovany-financni-urad/kontakt-sfu

Jak vyplývá z organizační struktury Specializovaného finančního úřadu, danou věc by měl vyřizovat odbor cenové kontroly [skládající se ze čtyř oddělení cenové kontroly (I až IV)].

Závěr

Ve věci zákonnosti postupu zastupitelstva obce při stanovení ceny vodného je možné se obrátit na Specializovaný finanční úřad, který na základě § 3 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb. provádí cenovou kontrolu právnických osob.

Zdroj: https://www.obecniportal.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

4.3.2020 4.47, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Loděnice Děčín - Boletice/KřešiceLoděnice Děčín - Boletice/Křešice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<February 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7