5. 6. 2020

18.5.2013 16.36, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Polanka nad Odrou bude lépe chráněná před velkou vodou

Státní podnik Povodí Odry již od roku 2011 připravuje investiční akci nazvanou Protipovodňová opatření pro zástavbu městského obvodu Polanka nad Odrou. O nejnovějším postupu příprav informoval Čestmír Vlček obchodní ředitel Povodí Odry.

„Opatření spočívá jednak ve zkapacitnění vlastního koryta toku Polančice, jednak ve vybudování dvou suchých nádrží. Jedna z nich bude na Polančici, druhá na jejím přítoku Rakovci,“ vysvětluje Vlček: „Poté, co byla zpracována studie proveditelnosti, vymezující technické požadavky připravovaného záměru, se v současnosti zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení,“ řekl.

Tato investiční akce je jednou z priorit města a pro její podporu byla v letošním roce – podobně jako v předchozích dvou letech – podepsána mezi městem Ostravou a státním podnikem Povodí Odry Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy. Na základě této smlouvy poskytne město v letošním roce příspěvek na přípravu uvedeného záměru, a to ve výši dvou milionů korun.

„Jde o oboustranně užitečnou spolupráci v oblasti protipovodňové ochrany města, která pokračuje již několik let, a protipovodňová ochrana zástavby Polanky nad Odrou je další stavbou tohoto druhu, která je připravována a realizována s finanční podporou města,“ dodává na závěr Čestmír Vlček.

Naše voda

 

 

18.5.2013 16.36, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5