23. 4. 2019

Podmínky čištění městských odpadních vod nesplňuje pouze Praha

Jediná aglomerace, která v ČR v současné době nesplňuje podmínky evropské Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, je hlavní město Praha. Uvedl to na dnešní konferenci „Financování vodárenské infrastruktury“ náměstek ministra životního prostředí (MŽP) Jan Kříž.

O této skutečnosti bude MŽP podle náměstka informovat Brusel v červnu letošního roku v rámci pravidelného reportingu o plnění zmiňované směrnice. Praha nicméně podle Kříže již alespoň zahájila proces výstavby nové čistírny odpadních vod.

V Prioritní ose 1 Operačního programu životní prostředí (OPŽP) „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“ bylo přitom podle Kříže v uplynulém programovém období v letech 2007 až 2013 proinvestováno zhruba 45 miliard korun, z toho více než 40 miliard v projektech na snížení znečištění vod. V uvedeném období tak bylo mimo jiné postaveno nebo rekonstruováno 4 475 kilometrů kanalizačních řadů, 571 kilometrů vodovodních sítí, postaveno 134 čistíren odpadních vod (ČOV) s kapacitou nad 2 000 obyvatel nebo 26 úpraven vody. Stávající výčet není ale podle náměstka konečný, některé projekty ještě dobíhaly po uvedeném programovém období a do dnes prezentovaných statistik ještě zahrnuty nejsou.

V novém, současném programovém období na roky 2014 až 2020 má MŽP v Prioritní ose 1 mnohem méně finančních prostředků, celkem jde o 21,1 miliardy korun. Z těchto peněz je pouhých 12,6 miliardy korun vyčleněno na projekty spojené s vodovody a kanalizacemi. Konkrétně na cíl „Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod“ má MŽP vyčleněno 9,5 miliardy korun (na celé programové období) a na úkol „Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství“ je připraveno 3,1 miliardy korun.

Podle Kříže je ale možné jednat o navýšení těchto zdrojů, pokud jiné Operační programy, například v dopravě, nebudou schopné vyčerpat ve stávajícím programovém období plánované finanční prostředky. Rozhodnout o dodatečném přerozdělení peněz z Operačních programů ale musí ministerstvo pro místní rozvoj.

Mezi cíle OPŽP v období 2014 až 2020 patří především dosažení alespoň dobrého ekologického stavu povrchových i podzemních vod. V současné době splňuje přitom dobrý ekologický stav jen 21,2 procenta povrchových vod. Dobrý chemický stav pak splňuje 56,6 procenta povrchových vod a 27 procent podzemních vod. Na kanalizaci zakončenou ČOV není podle Kříže v současné době připojeno 20,1 procenta obyvatel. Mimo bodové zdroje představuje podle něj znečištění vod především plošné znečištění splachem ze zemědělské půdy.

Naše voda – Petr Havel, foto z konference: Naše voda – Nina Havlová

9.2.2016 13.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

VRACÍME VODU LESU

Kalendář Akcí

<< Duben 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotoblog

více >

HŘENSKO - EDMUNDOVA SOUTĚSKAHŘENSKO - EDMUNDOVA SOUTĚSKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >