2. 7. 2022

8.1.2022 11.16, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Oponentura k žádosti o zastavení ratifikace dohody o Labské vodní cestě

Asociace ekologických organizací Zelený kruh spolu se sdružením Arnika zaslaly na Ministerstvo dopravy dopis, v němž žádají zastavení ratifikace Dohody mezi vládou ČR a vládou SRN o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsané v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021. Na tento dopis reaguje děčínský Spolek Aquarius-Vodnář (SAV):

Arnika: V úterý 11. ledna má být Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ratifikována Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Požadavky, které se Česká republika v tomto dokumentu zavazuje splnit, jsou v přímém rozporu s naplňováním tzv. Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), ve které se evropské státy zavázaly zabránit dalšímu zhoršování stavu vodního prostředí a na ně navázaných vodních ekosystémů a zavázaly se zlepšovat jejich stav.

SAV: Manipulativní argumentace. Zmíněná směrnice nezakazuje stavět vodní stavby. Moudře připomíná kompenzační opatření. Současný stav hydro-meteorologické problematiky by dokonce měl celoevropsky přijmout okolnost, že modernizací vodních útvarů pro účely vnitrozemské plavby šetří společnosti nadpotřebu hutných dopravních povrchů.  Pokud někdo tvrdí, že se zodpovědně a odborně zaobírá životním prostředím, pak by tento zásadní rozdíl v působení povrchů měl prosazovat. Zatím je to jen ochrana „status quo“ stanoviště před dopady v širším významu. Navíc kompenzace za „PSD“ nejsou jistým separátním kruhům žádoucí. 

Arnika: Česká republika se v uvedeném dokumentu zavazuje zajistit splavnost Labské vodní cesty v rozsahu, který v současné situaci nelze bez poškození přírody garantovat. Lze přitom předpokládat, že klimatická změna podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí.

SAV: Každá dopravní infrastruktura mění životní prostředí, vodní cesty v porovnání s ostatními dopravními tahy neporovnatelně nejméně. Dálnice a železnice nabídnou jen funkci jedinou, zatímco vodní cesty jsou multifunkční. K tomu také vedou zodpovědné apely i projekce EU. Vodní cesty mají synergie s řešením vodních poměrů i klimatické změny, ostatní pevné povrchy tyto problematiky zhoršují.

Arnika: Podpis této smlouvy s největší pravděpodobností opět zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Jejich výstavba by byla v rozporu s českou i evropskou legislativou.

SAV: V rozporu s evropskou legislativou tato smlouva není, jen s pokřiveným vysvětlováním nařízení a možností. Jsou odborné subjekty, které potvrzují, že kompenzovat dané stavby lze.

Arnika: Z tohoto důvodu a s ohledem na veřejný zájem ochrany přírody byla opakovaně odmítnuta věcně příslušnými orgány České republiky (v resortu MŽP). Na neúspěšné pokusy o jejich prosazení byla za čtvrt století promarněna téměř miliarda korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019). Ratifikací Dohody by mohlo být zdůvodňováno pokračování plýtvání veřejnými prostředky na přípravu těchto projektů. Už na konci dubna ministři spolkových zemí, jimiž Labe protéká, požadovali po spolkové vládě opětovné projednání textu dohody s českou stranou a zásadní změny v jejím textu. Důvodem byl fakt, že současný návrh dohody o Labi upřednostňuje lodní dopravu a je tak v rozporu s Celkovou koncepcí pro Labe.

SAV: V odstavci zmíněné subjekty, stejně tak neobjektivní celospolečenský zájem, nepojímají komplexní, celospolečenské škody, které vznikají nepoužitím všech známých a dostupných možností, jak polabské oblasti od Střekova dále po proudu (tedy i v Německu) zaopatřit proti extrémním vlivům počasí. Přitom německé státy podél Labe nepřímo profitují z vodohospodářství na Labsko-vltavské vodní cestě v ČR. Mimo to desítky let už mohla hydroelektrárna (součást komplexu) vyrábět obnovitelnou energii. Často slýcháme, jak hydroenergetické možnosti jsou v ČR údajně vyčerpané. (Co pojaly ony subjekty spolu s NKÚ za relevantní souvislosti?) 

Arnika: Není v něm také dostatečně zohledněn požadavek na udržení biologické rozmanitosti ani dodržování rámcové směrnice o vodách.

SAV: Stereotypní obhajoba stanovišť a neochota radikálně naladěných ekologů zakrývá možnosti, jak propojit revitalizace s vodohospodářstvím, kde Labe – finální recipient – okap krajiny – modernizovaný pro spolehlivý lodní provoz, může nabídnout lepší zásobení vodou povrchovou i podzemní i ochranu před povodněmi. Břehové zóny lze s vodní cestou propojovat a podporovat biodiverzitu a ekosystémy. 

Arnika: V důsledku poválečného rozdělení Německa uniklo Labe osudu většiny evropských velkých řek a nebylo regulováno a přehrazováno.

SAV: Labe je regulačně upravováno od středověku, na německém úseku je plavební stupeň Geesthacht (Šlesvicko-Holštýnsko). Za NDR Genosse Honecker chválil tajemníkovi Husákovi „naše“ kaskády. Mimochodem, Havola, také na východním území, je plavebně i vodohospodářsky opatřena vodními stupni, vzdutou hladinu využívá celá soustava propojených jezer i kanalizované řeky. Při slabé investiční schopnosti někdejší NDR nebylo možné realizovat vodohospodářská vzdutí, zato ale snažně upravovali plavební dráhu. Ostatně na malých sklonech Elbe základně stačí její prohrábky. Na „horské prémii“ v ČR je pro spolehlivost lodního provozu a napojení „na Evropu“ efektivní pouze zdymadlo, zdrž.

Arnika: Labe dnes na 550 km dlouhém úseku přirozeně protéká jedinečnou říční krajinou, na mnoha místech mezinárodně chráněnou. Mezi velkoplošná chráněná území patří národní park Česko-Saské Švýcarsko, biosférická rezervace UNESCO Labská říční krajina, součástí světového dědictví UNESCO je i Dessau-Wörlitzer Gartenreich (Deslavsko-wörlitzská zahradní říše).

SAV: Podobně jako vodohospodářské i vodocestné potřeby kolem Sáry, Mozely, Vezery, Nekaru, Havoly atd. stejně tak pro Dessau-Wörtlitzer Gartenreich, podobně i pro oblast přístavů na Rothenseener Verbindungskanal (oblast Magdeburku) přistoupili Němci na vybudování vzdutí. Nechoďme daleko, i v ČR máme „komunální spokojenost“ s umělým vzdutím, potvrzenou starostou – plavební kanál Vraňany-Hořín saturuje podzemní vody pro hořínské mokřady. Vodohospodářské účely sytí ostatní i ty ekologické.

Arnika: Téměř na celý tok Labe se vztahuje právo Evropské unie v rámci soustavy Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodách se řadí mezi přirozené toky, které musí být udržovány v dobrém ekologickém stavu. O unikátnosti Labského fenoménu svědčí i fakt, že Labe je naší jedinou lososovou řekou. Předkládaná dohoda je bezprostředním ohrožením všech těchto přírodních hodnot.

SAV: Kompenzace za stavby jsou v Evropě běžným nástrojem k postupu v rámci trvale udržitelného rozvoje. Ani pro Labe/Elbe neplatí striktní zákaz bez výhrad. Lososi, přes existenci stupně v Geesthacht, po řece nerušeně migrují mezi Severním mořem a „naší“ Kamenicí.

Arnika: Jsme přesvědčeni, že ochrana přírody je významnou hodnotou pro naši společnost.

SAV: Naše společnost potřebuje nadoborový přístup, aquacentristické směrování, kde VODA A VODNÍ POMĚRY BUDOU STŘEDEM ZÁJMU A ÚSILÍ. Konstruktivně pojatá ekologie bude schopná zapojení se do spoluprací – v daném případě využití synergií spolehlivé vodní cesty a environmentálních potřeb. Takovýto AQUACENTRIZMUS představuje vedle směru k resilienci také míru opatrnosti se ctěním základních kořenů pro vývoje civilizací. Evropská doprava a návazné obory využijí odlehčovací a diverzifikační roli vnitrozemské plavby, revitalizace povrchů států zase cenný integrační a rozšiřující nástroj (tedy zatím jen potencionálně).

Za Spolek Aquarius-Vodnář (SAV) a a okruh spoluprací pro vodní poměry Ing. Petr Vít, ilustrační foto (Labe u Přelouče) Naše voda – Nina Havlová

 

8.1.2022 11.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Lodní doprava, Vodní doprava

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SVOL V PÍSKUDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SVOL V PÍSKU
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31