10. 8. 2020

10.10.2019 8.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Odlehčovací komory jsou důležitou ochranou kanalizační sítě

Odlehčovací komory jsou nedílnou součástí kanalizační sítě a jsou navrženy proti jejich poškození a na jejich ochranu, ale také i na ochranu čistíren odpadních vod (ČOV) proti hydraulickému přetížení. Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) provozují cca 950 km kanalizační sítě, na které je osazeno na 68 odlehčovacích komor, z toho 31 na Kladensku a 37 na Mělnicku. Upozornila na to Lenka Kozlová, mluvčí SVAS.

„Středočeské vodárny mají jako provozovatel vodárenské infrastruktury na starost mimo jiné provoz a funkčnost odlehčovacích komor na stokové síti jednotné gravitační kanalizace. Jsou tedy nedílnou součástí jednotné stokové sítě a slouží při příchodu přívalového deště ke snížení průtoku do pokračující stokové sítě nebo na ČOV,“ uvedl   Bc. Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS. „Dešťovými vodami se odpadní voda při intenzivních srážkách odvádí do vodního toku v příslušném ředícím poměru (nejčastěji v poměru odpadní voda : srážková voda 1:4 – 1:6),“ vysvětlil Vladimír Dragoun.

Pracovníci SVAS pravidelně 2x do měsíce (případně po každém intenzivním dešti) tyto odlehčovací komory vizuálně kontrolují a v případě potřeby provedou vyčištění. Na vytipovaných odlehčovacích komorách jsou nainstalována telemetrická zařízení s přenosem na centrální dispečink vodáren, což vodárnám umožní včas reagovat na mimořádný provozní stav. Ten může být způsoben jak vtokem dešťových vod do kanalizačního systému, tak například nekázní producentů (vypouštění tuků a olejů do kanalizace, které se usazují v potrubí a mohou způsobit havárii na stokové síti).

„V poslední době je navíc zaznamenáváno hromadění abrazivního materiálu (jako je štěrk či písek), který se často dostává přes uliční vpusti do kanalizace z povrchu komunikací,“ řekl Vladimír Dragoun a pokračoval „tato skutečnost je přikládána na vrub intenzivním výstavbám v obcích a městech a rozsáhlým opravám, či obměnám povrchu komunikací. Velmi často je tento problém způsoben tím, že realizátor pozemní stavby nerespektuje pravidla a je mu lhostejné, že svou činností působí nemalou škodu provozovateli veřejné kanalizace“.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že provozování kanalizačních systémů je vždy v souladu se schválenými kanalizačními řády jednotlivých měst a obcí. Nicméně platí, že ne každé potrubí, čí výusť do povrchových vod je součástí kanalizačního systému. Může se jednat též o odvodnění komunikace, případně o odvádění dešťových či balastních vod.

Naše voda, foto: SVAS

10.10.2019 8.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6