30. 10. 2020

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Mezi řadou diskutovaných bodů návrhu nového zákona o odpadech je také otázka vhodného nastavení parametru výhřevnosti. Problém rozebírá Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

Výhřevnost je v řadě zemí EU standardně využívaná veličina pro definování odpadů využitelných, tedy takových, které by neměly být po datu omezení skládkování dále skládkovány. Definování jeho vhodné a funkční hodnoty však není pro laiky otázka jednoduchá. Velkým přínosem by proto v aktuální diskuzi ke znění zákona a příslušné vyhlášky mohl být odborný posudek jednoho z nejuznávanějších odborníků na dané téma, pana Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. z Ústavu energetiky ČVUT.

Výhřevnost v ostatních zemích a v ČR

Otázka výhřevnosti se aktuálně týká jak návrhu nového zákona o odpadech, tak i návrhu novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. Hodnota tohoto parametru se u zemí, které jej mají obsažen ve své legislativě, pohybuje od 6 MJ/kg (např. Finsko, Německo), přes 6,6 MJ/kg (Rakousko) až po 13MJ/kg (Itálie). V aktuálně platné legislativě ČR je tento parametr již dlouhodobě nastaven na hodnotu 8 MJ/kg. Ministerstvo životního prostředí na základě připomínek některých subjektů (např. ze sektoru energetiky) navrhlo do novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. snížit hodnotu o 50 %, tedy na 4 MJ/kg. Stejnou hodnotu navrhlo MŽP také do nového zákona o odpadech, ve verzi zaslané do vnějšího připomínkového řízení. ČR by tak s touto hodnotou měla nejpřísnější nastavení v EU.

Nízká hodnota znamená odstranění spálením, nikoli energetické využití

V aktuálním návrhu zákona, po vypořádání části připomínek, MŽP nově navrhuje hodnotu 6,5 MJ/kg, avšak pro jinou veličinu, a to pro „výhřevnost v sušině“. ČR by tak opět měla nejpřísnější nastavení v EU, neboť výhřevnost v sušině 6,5 MJ/kg odpovídá výhřevnosti 5,5 MJ/kg reálného vzorku s obsahem vody 15%. Co je však podstatné, odpad s takto nízkou výhřevností není reálné energeticky využívat. Jednoduše řečeno, odpad dle fyzikálních zákonů nemá dostatečnou energetickou hodnotu pro splnění evropských podmínek pro energetické využití (65% účinnost). Takový odpad, pokud by byl spalován, by byl pouze odstraněn, nikoli využit. Navíc za potřeby dodávek primárního paliva, např. zemního plynu. A to zřejmě není, nebo by nemělo být, cílem nového zákonného nastavení.

Vhodnou objektivní hodnotu je proto třeba hledat na základě platných fyzikálních výpočtů a nikoli názorů jedné, druhé, či třetí skupiny zainteresovaných subjektů.

V debatě nad touto problematikou zaznívaly jak na MŽP, tak i jinde, například následující věcné a logické otázky:

– Jaká je minimální hodnota výhřevnosti odpadu, který by měl být využíván v technologii ZEVO (spalovna), aby  došlo ke splnění požadavku pro zařazení do „energetického využití odpadů“ a nikoli do „odstranění odpadu spalováním“?

– Je materiál s výhřevností v intervalu 4-6 MJ/kg standardně využitelný v energetice? Pokud ano, potom k jakým účelům? Používá se reálně takovýto materiál v energetice v ČR?

– Jaká je průměrná výhřevnost uhlí používaného v energetických zdrojích v ČR?

– Na jakou výhřevnost primárního paliva je dimenzovaná většina energetických zdrojů v ČR?

– Proč a zda je vhodnější jednotka výhřevnost, než jednotka spalné teplo, či výhřevnost v sušině?

Na tyto, ale i na další podstatné otázky, týkající se tématu výhřevnosti, odpovídá odborný posudek uznávané kapacity v oboru energetiky, pana Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. z Ústavu energetiky ČVUT.

Závěry posudku záměrně neuvádíme v textu tohoto článku. Interpretaci odborného posudku a jeho závěrů necháváme spíše na každém ze čtenářů. Ve vztahu k odborné debatě k finálnímu nastavení tohoto parametru do zákona, je vhodné pokusit se oprostit od dojmů a názorů a respektovat fyzikální zákony a související fakta. Z odborného posudku tato fakta vyplývají. Odborný posudek byl předán MŽP.

Ke stažení:

Odborný posudek k výhřevnosti: odborne-posouzeni-moznosti-spalovani-odpadu-o-velmi-nizke-.pdf [ 6.88 MB ]

Dodatek odborného posudku (k výhřevnosti v sušině): odborny-posudek-cvut-doplneni.pdf [ 792.76 kB ]

Zdroj: Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz), ilustrační foto Naše voda

 

2.6.2016 8.54, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1