2. 3. 2021

Od ledna začínají po republice semináře: „Venkov a odpadní vody – prakticky“

O konce ledna do konce února 2019 se na devíti místech po republice uskuteční seminář nazvaný„Venkov a odpadní vody – prakticky“.  Informoval o tom pořadatel, společnost ASIO NEW s tím, že je určen především pro vedení obcí.

Seminář bude věnován problematice řešení venkovských oblastí z hlediska odpadních vod, cílem je zvýšit znalosti účastníků o možnostech řešení obcí jako celku, o plánech rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, o dotacích a o novinkách v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Zejména projektantům pak budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Témata

Volba vhodného řešení pro obec

Stav odkanalizování venkova. Možné varianty řešení a jejich hodnocení (příklad německých postupů LAWA), současnost a blízká budoucnost, ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost.

NBS (přírodě blízká opatření – metodický materiál OSN)

Vegetační ČOV a další extenzivní způsoby, srovnání s klasickými řešeními. Návaznosti  na opatření proti suchu.

PRVK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací

Jejich význam, zpracování návrhů a mechanismus schvalování. Vliv na proces vyjadřování a schvalování jednotlivých opatření a dotace.

Legislativa – změny zákona O vodách v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod podzemních, problematika kalů v malém.

Technická řešení decentrálu – zejména lokalit s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod

Seminář je určen pro vedení obcí, především těch, kterých se dotýká řešení odpadních vod, anebo je čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu. Pro pracovníky vodoprávních úřadů a pro projektanty, které přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK. 

Termíny a místa:

30.01.2019 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2019 – Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
07.02.2019 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
12.02.2019 – České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
13.02.2019 – Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
19.02.2019 – Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2019 – Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
26.02.2019 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec
Králové
28.02.2019 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
148 28 Praha 4 – Kunratice

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 400,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:
– programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – požádáno
– programu celoživotního vzdělávání ČKA – požádáno

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 – jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

Naše voda, grafika: ASIO

19.11.2018 14.41, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Loděnice Děčín - Boletice/KřešiceLoděnice Děčín - Boletice/Křešice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<March 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4