29. 5. 2020

18.6.2019 6.38, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Obyvatelé Slatiny se mohou těšit na 2 155 metrů nového vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V obci Slatina na Litoměřicku, provede rekonstrukci 2 155 metrů vodovodu pro cca 270 zásobených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Stávající zásobní vodovodní řady byly postaveny v letech 1969 až 1973, jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch. Proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce a realizaci stavby koordinuje s obcí Slatina, která bude provádět svou investiční akci k výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba je členěna na dvě etapy.

První etapa zahrnuje rekonstrukci vodovodního přivaděče z vodojemu Sedlec přes Slatinu dále na Libochovice. Úseky v extravilánu jsou navrženy k provádění bezvýkopovou metodou řízeného podvrtu – celkem 1506 m – ve zbývající trase na začátku obce Slatina bude pokládka prováděna v pažené rýze. Úsek v Obci Slatina je navržen ve změněné trase. Jedná se o km 1,506-1,5365 změna 1 na okraji obce v blízkosti č. p. 115 (vymístění vodovodu ze zahrady u domu č. p. 115). Pro nový řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC de160. Celková délka rekonstrukce v rámci této etapy činí 1536,5 metrů.

Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci vodovodu v intravilánu obce, tato etapa je koordinována se stavbou obce. Celková délka rekonstrukce v rámci této etapy činí 618,5 metrů. Úsek v silnici III/2467 přes náves ve Slatině je navržen k provádění bezvýkopovou metodou řízeného podvrtu, celkem 102 metrů, ve zbývající trase bude pokládka prováděna v pažené rýze. Dva úseky v Obci Slatina, jsou navrženy ve změněné trase. V této etapě v úseku 1,815-1,930 km na návsi v obci Slatina (podvrt). Nový řad bude proveden z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC de160.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba je členěna na dvě samostatné etapy. Etapa č. 1 byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 4. června 2019, etapa č. 2 byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 20. května 2019. Stavba bude zahájena etapou č. 2 v intravilánu obce. Bude probíhat v koordinaci s výstavbou kanalizace jako přílož do společného výkopu. Podle smlouvy o dílo má být tato etapa dokončena nejpozději do 20. května 2021.Etapa č. 1 bude zahájena po úsecích dle dohody s vlastníky zemědělských pozemků o možnosti vjezdu po sklizni. Podle smlouvy o dílo má být tato etapa dokončena nejpozději do 4. listopadu 2019. Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zdroj: SVS, ilustrační foto archiv Naše voda

 

18.6.2019 6.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31