20. 8. 2019

Obyvatelé Moravského Krumlova budou mít kvalitnější vodu

Kvalitnější pitná voda poteče do konce letošního roku z kohoutku obyvatel Moravského Krumlova na Znojemsku. Uvedla to dnes Iva Šebková z VODÁRENSKÉ  AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Podle mluvčí se tak stane díky rozsáhlé investici, kterou právě do úpravy pitné vody ve městě schválili v těchto dnech představitelé svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč. „Do stávající úpravny vody budeme instalovat velmi unikátní technologii, která bude zajišťovat odstraňování uranu z pitné vody. Před několika lety se totiž zpřísnily limity a podzemní zdroj Slatiny, zásobující pitnou vodou polovinu města Moravský Krumlov a obec Lesonice, je nesplňuje. Do konce letošního roku jsme tak měli udělenu výjimku krajské hygienické stanice, nyní přistoupíme k definitivnímu řešení kvality vody,“ uvedl tajemník svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč Karel Nedvědický.

Uran budou z vody odstraňovat filtry se speciální náplní (tzv. ionex). „Tato technologie bude stát 2 miliony korun. Přestože jsou koncentrace uranu jen velmi malé, bude celý proces podléhat kontrole Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jako provozovateli tohoto zařízení nám tak vzniknou další povinnosti v podobě evidencí, školení obsluhy a tedy i další náklady,“ přiblížil náročnost další náročnost opatření ředitel třebíčské divize VODÁRENSKÉ  AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Jaroslav Hedbávný.

S takto neobvyklým řešení se přitom původně nepočítalo. Vzhledem k závažnosti a citlivosti problematiky a očekávané finanční i technické náročnosti byla objednána odborná studie u VUT Brno. Během roku 2011 byly shromážděny všechny technické i ekonomické podklady, studie byla dokončena v prvním pololetí 2012. Doporučila zdroj Slatiny nevyužívat a po drobnějších úpravách na vodovodní síti města zásobovat celý Moravský Krumlov z oblastního vodovodu, tedy ze zdroje Vranov. Vedení města však s tímto řešením nesouhlasilo a požadovalo zachovat tento místní zdroj. „Proto nakonec Představenstvo svazku schválilo investičně i provozně náročnější variantu – zdroj zachovat a instalovat zde technologii pro snižování obsahu uranu ve vodě. A to za stejnou cenu vodného a stočného jako v dalších lokalitách jeho působnosti,“ vysvětlil Nedvědický. Odmítá tak informaci vycházející z vedení města, že by se cena vody měla do desíti let dostat na 160 Kč/m3. „Svazek má v současnosti experty zpracované finanční analýzy, z nichž jednoznačně vyplývá, že nic takového nehrozí,“ uvedl. V souvislosti s objevujícími se informacemi o snaze Moravského Krumlova vystoupit ze svazku upozornil, že svazek s péčí řádného hospodáře naopak vrací většinu peněz zpět do obnovy vodohospodářského majetku tak, aby mohl sloužit bez problémů a havárií i budoucím generacím. Finanční prostředky Svazku na obnovu a na investice do vodohospodářského majetku pocházejí výhradně z ceny vody. V samotném městě Moravský Krumlov byla Svazkem realizována obnova a nová výstavba v hodnotě více než 252 mil. Kč bez DPH, přičemž podíl Svazku činí 36 mil. Kč a město přispívá celkovou částkou 65 mil. Kč. Přijaté dotace ve výši 151 mil. Kč s sebou nesou i závazky Svazku vůči poskytovatelům těchto dotací, a to po dobu 10 let od ukončení každé stavby. Za plnění těchto závazků není zodpovědné město Moravský Krumlov, ale Svazek, jako vlastník tohoto majetku. Všechny závazky řádně odsouhlasil i starosta Moravského Krumlova jako člen Představenstva Svazku, potažmo město Moravský Krumlov.

Vzhledem k množství poskytnutých dotací, využitých v Moravském Krumlově, lze tedy konstatovat, že Moravský Krumlov se na závazcích vyplývajících z dotačních podmínek podílí zásadní mírou. V případě jeho vystoupení ze Svazku se dají očekávat složitá a zejména nákladná jednání o vypořádání všech těchto závazků. „Z tohoto důvodu apelujeme na občany města Moravský Krumlov, ale i vedení města, aby velmi dobře zvážili všechna pro a proti tohoto kroku,“ sdělil Nedvědický.

Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE vznikl v roce 1993 především za účelem zabezpečení zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Svazek hospodaří s vodohospodářským majetkem, zajišťuje nové investice a obnovu stávajícího majetku. V současnosti sdružuje 123 obcí, ve kterých žije cca 106 tisíc obyvatel. Základním principem je solidarita mezi obcemi, kdy všichni lidé platí stejnou cenu vody. Byť se to může zdát na první pohled nespravedlivé, není tomu tak. Málokdo si totiž uvědomuje, že k zásobování zejména vzdálenějších lokalit vedou kilometry vodovodní sítě a lidé v menších obcích by tak měli problém reálnou cenu uhradit. Nehraje tak žádnou roli velikost města či obce, dostupnost zdroje vody, vzdálenost od čistírny odpadních vod nebo investiční potřeby do vodohospodářské infrastruktury,“ vysvětlil Nedvědický.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

 

 

 

10.5.2016 14.45, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1