1. 6. 2020

Nezkolaudovaný vodovod zachránil Sedlčansko před nedostatkem vody

Doslova na poslední chvíli zachránil nově vybudovaný přivaděč pitné vody z Benešova obyvatele města Sedlčany, Kosovy Hory a Solopysky před přerušením dodávek pitné vody. Portálu Naše voda to oznámila Kristina Blaszczyková, mluvčí 1. SčV, a.s.

Díky pokračujícímu suchu nadále ubývalo vody v dostupných vodních zdrojích a i přes vyhlášená úsporná opatření již vydatnost těchto zdrojů nepostačovala k doplňování vody ve vodojemech a hrozilo, že pitná voda přestane téci úplně. Obyvatelé se tak mohli ocitnout ve složité situaci a být odkázáni na donášení vody z cisteren.

Po zvážení všech možností řešení situace vodohospodáři navrhli nouzově využít nově vybudovaného, ale ještě nezkolaudovaného přivaděče Benešov – Sedlčany alespoň k částečné dotaci vodovodu v Sedlčanech pitnou vodou. „Přivaděč je již ve stavu, kde je možné z něj vodu provizorně dodávat do vodojemu Sedlčany nouzovým propojením v armaturní komoře. V minulém týdnu byla navíc provedena celková desinfekce a následný proplach celého přivaděče a byly odebrány kontrolní vzorky vody v koncových profilech dokladující vyhovující kvalitu vody. Odzkoušeno a zprovozněno bylo i automatické dočerpávání vody do přivaděče z benešovského vodojemu Šiberna.“informoval Petr Vašek specialista-technolog 1. SčV, a.s.

Po projednání možnosti nouzového využití přivaděče se všemi zúčastněnými stranami dnes městský úřad Sedlčany dodávku vody z přivaděče povolil a to až do doby pominutí nepříznivých klimatických podmínek a obnovení řádného režimu dodávek vody. Pro obyvatele Sedlčan, Kosovy Hory a Solopysky je tak v současné době k dispozici dalších zhruba 400 m3 pitné vody za den, což by mělo deficit vodních zdrojů kompenzovat a zabránit tak přerušení dodávek vody.

I nadále ale v platnosti rovněž zůstávají omezení užívání vody z vodovodu k napouštění bazénů, cisteren a akumulačních nádrží, zalévání, mytí vozidel a údržba (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně, vyhlášená 27.7.2015.

Přivaděč, který ještě není ani zkolaudován, tak již prokázal svou nesmírnou důležitost a přínos pro zajištění spolehlivého a kontinuálního zásobování sedlčanského regionu pitnou vodou. A to i přes to, že celkové náklady na dodávku pitné vody z tohoto nově vybudovaného systému budou nepochybně vyšší.

Naše voda, ilustrační foto

16.8.2015 0.21, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5