31. 5. 2020

9.3.2014 2.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Moštěnka

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky zpracoval v roce 2013 aktualizaci záplavového území včetně návrhu aktivních zón na toku Moštěnka, který spolu s Malou Bečvou vlévá na okraji Kroměříže do Moravy.  Nyní o tom informovalo Povodí Moravy.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bylo po projednání s dotčenými obcemi dne 28.1.2014 předloženo příslušným vodoprávním úřadům, tedy Krajským úřadům Olomouckého a Zlínského kraje ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Moštěnka byly zpracovány od soutoku s Moravou až nad obec Vítonice. Na toku Moštěnka bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení aktivní zóny záplavového území jsou považovány za území mimo aktivní zónu.

Další informace na webu Povodí Moravy, foto: wikimedia commons, Palickap

9.3.2014 2.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31