18. 10. 2018

27.3.2015 8.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Návrh záplavového území a aktivních zón Skaličky včetně přítoků

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2014/2015 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Skalička včetně přítoků Míšovického potoku a Kadovského potoku. Návrh zveřejnilo nyní Povodí Moravy.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a ORP Moravský Krumlov ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Záplavové území a aktivní zóny toku Skalička (správce Povodí Moravy s.p.) byly zpracovány od soutoku s Jevišovkou až pod obec Trstěnice. Míšovický potok (správce Povodí Moravy s.p.) byl zpracován od soutoku se Skaličkou až nad obec Džbánice, Kadovský potok byl zpracován od soutoku s Míšovickým potokem až nad obec Kadov. Na toku Skalička (včetně přítoků) bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu  a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Celý návrh najdete zde.

Zdroj a foto: PM

27.3.2015 8.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >