5. 7. 2020

24.3.2020 9.16, Rubrika: Voda a naše peněženka

Na ošetřování travních porostů půjde kvůli zásahu MŽP méně peněz

Revize ploch spadající do podpor v rámci ošetřování travních porostů, kterou provedlo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připraví zemědělce o část finančních prostředků. Poukazuje na to ve svém vyjádření Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR):

Na zemědělce je ze strany veřejnosti celosvětově kladeno čím dál tím více požadavků. Musí uživit neustále rostoucí populaci, produkovat bezpečné a kvalitní potraviny, udržovat život na venkově a starat se o krajinu. Zejména na poslední bod je kladen stále větší a větší důraz, a je to zcela přirozené, neboť každý z nás si přeje mít ve svém okolí zdravé životní prostředí, které budeme jednou moci předat také budoucím generacím. Proti tomu však jdou některé kroky Ministerstva životního prostředí, které v souladu s Ministerstvem zemědělství (MZe) vyzvalo své rezortní organizace (AOPK a Národní parky) k zajištění aktualizace vymezení titulů Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova.

Od našich členů máme řadu informací o tom, že na některých místech dochází k poměrně zásadní revizi ploch, a to zejména u nadstavbových titulů tohoto opatření. Celkově se letos tato „inventura“ týká přibližně 1 800 subjektů, kterým ke konci loňského roku skončil závazek. Cílem těchto titulů je zajistit vhodné hospodaření s ohledem na zachovalé přírodní biotopy travních porostů nebo na cílové chráněné druhy ptáků nebo motýlů. To však zemědělcům přináší jisté překážky spojené se ztrátami či zvýšenými finančními náklady na péči o pozemky, které do takovéto oblasti spadají. V současné době však dochází k přeřazení často velké části ploch do základního titulu s výrazně nižší dotací na hektar.

To podle ASZ ČR zcela jasně není v souladu se stále se zvyšující poptávkou veřejnosti i Evropské komise po směřování prostředků primárně na péči o krajinu a ochranu životního prostředí. Pro řadu zemědělských subjektů tato změna může navíc znamenat poměrně významný zásah do jejich finanční bilance, považujeme proto za nezbytné, aby změny probíhaly za účasti farmářů, jichž se aktualizace dotýká a za průběžné komunikace s nimi. Alarmující je rovněž fakt, že nemají k dispozici žádné dostupné materiály či metodiky, podle kterých je postupováno. Požádali jsme proto MZe, aby veřejnost a zejména dotčené zemědělce o této problematice lépe informovalo a vysvětlilo kroky, k nimž v rámci aktualizace dochází.

Zdroj: Hlavní kancelář ASZ ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

24.3.2020 9.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2