6. 6. 2020

V Moravském krasu nově vymezují první zónu CHKO

AOPK vytyčuje nyní hranice první zóny CHKO Moravský kras, probíhající na orné půdě nad jeskyněmi. Důvodem je změna hospodaření nutná pro omezení kontaminace podzemí a vody nebezpečnými látkami. Oznámila to AOPK ve své zrpávě.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras, vyhlášená již v roce 1956, byla letos přehlášena. Důvodem bylo upřesnění průběhu hranic i jejich drobná úprava. Změnila se i zonace CHKO – ta určuje, jaké činnosti je možné v daném území provádět a jaké jsou naopak omezeny. Průběh hranic je výsledkem jednání s vlastníky i uživateli pozemků.

Mezi povrchem a podzemím

Nejpřísněji chráněná je I. zóna CHKO. Spadají do ní například rezervace, přírodně nejcennější lesy nebo stepní enklávy, ale také území nad jeskyněmi a závrty. I když jeskyně leží hluboko pod povrchem, skrze půdu a závrty se do nich dostává voda a s ní i případné znečištění. Právě tomu jsme se intenzivně věnovali od roku 2016 – odběrem vzorků a jejich analýzou akreditovanou laboratorní firmou.

Svah závrtu Společňák u Vilémovic je poškozován erozí
Svah závrtu Společňák u Vilémovic je poškozován erozí

Výsledky ukázaly, že v jeskyních pod ornou půdou přesahují koncentrace dusičnanů limity pro pitnou vodu pro dospělé až čtyřnásobně, pro kojence až jedenáctkrát! Několikanásobně byly překročeny i limity obsahu dalších nebezpečných látek, jako jsou pesticidy a jejich metabolity. Takto znečištěná voda nejen že poškozuje unikátní prostředí jeskyní a ohrožuje jejich obyvatele, ale proniká i do zdrojů pitné vody. Nebezpečné látky v ní obsažené se přitom velmi obtížně odstraňují.

Úpravou hospodaření k ochraně vody i jeskyní

Na základě studií univerzit a České geologické služby proto byla první zóna vymezena tak, aby sahala do stometrové vzdálenosti od hranice jeskyní, respektive 30metrové od hrany závrtu. Dosavadní orná půda by zde měla být zatravněna – tím zamezíme kontaminaci podzemí nebezpečnými látkami z hnojiv a dalších přípravků, používaných v zemědělství.

V současné době proto na dotčených pozemcích hranici I. zóny vytyčujeme, aby hospodařící zemědělci věděli, kudy hranice probíhá. K zatravnění bude použita regionální nebo druhově obohacená travní směs s druhy typickými pro Moravský Kras, na které zemědělcům Správa CHKO finančně přispěje. Náleží jim i náhrada újmy za omezení hospodaření. Pro vlastníky pozemků se nic nemění – uzavřené pachtovní smlouvy zůstávají v platnosti a v katastru nemovitostí budou pozemky vedeny i nadále jako orná půda.

Jelikož citlivé hospodaření v krajině je pro uchování krasové krajiny klíčové, nabízí majitelům pozemků v I. zóně Správa CHKO možnost výkupu pozemku.

Zdroj a foto: AOPK

25.9.2019 9.41, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5