16. 7. 2020

27.2.2020 0.09, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Liberci začíná rekonstrukce poruchového vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2020: V Liberci, v ulici Zahradní, zrekonstruuje zkorodovaný vodovod a popraskanou kanalizaci pro cca 300 napojených obyvatel.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1976. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena potrubím z betonu DN 300. Jak prokázala kamerová prohlídka, potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, je zkorodované, místy silně zarostlé kořeny, a jdou zde špatně provedené přípojky. Z uvedených důvodů, spolu s koordinací s městem Liberec a společností GasNet, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 403 metrů a kanalizace v délce 317,5 metrů.

Jedná se o rekonstrukci v úseku od křižovatky s ulicí Norskou až ke křižovatce s ulicí Londýnskou. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300, zároveň bude provedena rekonstrukce 13 ks kanalizačních šachet a přepojení 41 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 200, vč. přípojek uličních vpustí. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 110. V trase bude přepojeno 16 ks vodovodních přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavba je koordinována s městem Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů komunikace, a se společností GasNet, která provede rekonstrukci plynovodu.

Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou 26. února 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. května 2020. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zdroj a mapa lokality: SVS

 

27.2.2020 0.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2