10. 8. 2020

18.7.2020 9.17, Rubrika: Statistiky a kauzy

Kauza Srbický potok: Reakce Povodí Vltavy na nepravdivé informace

Srbický potok se stal už počátkem letošního roku modelovým příkladem střetu v přístupu k péči o vodní toky v naší krajině. V kauze Srbický potok reaguje na komentář pirátské poslankyně Dany Balcarové generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala:

Vážená paní poslankyně,

obracím se na Vás na základě našeho včerejšího telefonického hovoru, kdy jsem Vás osobně kontaktoval ve věci Vámi zveřejněného článku  „Komentář Dany Balcarové: Změny nenavrhujeme od stolu. Betonování říčních koryt je příkladem selhání státu při řešení sucha“ ze dne 15. 7. 2020 –https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/stat-selhava-betonovani-koryt.html

V tomto článku jsou opakovaně uváděny nepravdivé informace, které výrazným způsobem poškozují jméno a činnosti státního podniku Povodí Vltavy! Jsem velice překvapen, že jste tyto nepravdivé a zavádějící informace prezentovala dne 15. 7. 2020, tedy v době, kdy jste již prokazatelně měla k dispozici reálné informace, včetně fotodokumentace, které jste obdržela na základě Vaší interpelace od ministra zemědělství.

Nepřísluší mi komentovat název Vašeho příspěvku, který souvisí s politickou aktivitou, ale důrazně se ohrazujeme vůči věcnému obsahu.

Státní podnik Povodí Vltavy prokazatelně žádné „napřimování“ koryta drobného vodního toku Srbický potok nikdy nerealizoval, ani to nebylo předmětem připravovaných prací. Úprava Srbického potoka, o které se velmi nepřesně a zavádějícím způsobem zmiňujete, je akce s pracovním názvem „DVT Srbický potok, ř.km 2,920-5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP“, která představuje opravu břehových nátrží (tj. stržených částí břehů působením vodní eroze, které zasahovaly do pozemků cizích vlastníků) a výchovnou probírku břehového porostu. Z celé délky 2,5 km Srbického potoka, která je dotčena touto opravou, tvoří 70 % přirozené koryto, které se neopevňovalo a je zachováno v původním stavu. Zde byly prováděny pouze výchovné zásahy do břehových porostů a odstranění spláví z popadaných stromů.

Před zahájením opravy bylo koryto Srbického potoka upraveno kamennou dlažbou v březích i ve dně a sloužilo jako recipient drenáží ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Vodní dílo bylo poškozeno a místně došlo k vytvoření zmíněných nátrží, které zasahovaly do pozemků sousedících vlastníků. Stabilizace nátrží a zajištění odtoku drenáží bylo požadováno subjektem Agro Staňkov, a.s., obhospodařujícím okolní, zemědělsky využívané pozemky.

V celém úseku byla provedena výchovná probírka břehového porostu a pouze místně došlo k zasypání nátrží a opravě opevnění břehů koryta kamenným záhozem na výšku 0,5 metru ode dna, nátrže byly dosypány zeminou.  Pouze v horní části úseku byla nutná, vzhledem k erozi, souvislejší oprava obou břehů. V žádném případě se nejednalo o napřimování koryta vodního toku, naopak stávající přirozené koryto bylo zachováno a jeho trasa nebyla nijak směrově upravována. V místech, kde to umožňovaly majetkové poměry, byly navíc z upraveného koryta napojeny dříve ostavené části původního koryta vodního toku.

Co považuji za docela závažné v celé této věci je skutečnost, že již v únoru 2020, kdy byl zveřejněn k této prováděné úpravě na FB článek, kde byly dokonce zveřejněny dvě fotografie s popiskem „před úpravou“ a „po úpravě“ a přitom se jednalo o fotografie ze dvou zcela odlišných míst https://www.forum24.cz/farmar-propaganda-versus-realita-z-tohoto-by-se-udelalo-spatne-i-te-slepici/?fbclid=IwAR2kyaPPYIlciByIND_M9W0XGedEipSoHofcYqzi0xCie-lfhqZHUF3_i4U

Co je tedy ve skutečnosti záměrem neustálé medializace nepravdivých informací…? Nerozumím tomu…

Velice nás mrzí nešťastné a zavádějící výroky ve zveřejněném článku, protože se nezakládají na pravdě a vytvářejí u veřejnosti mylný obraz o činnosti státního podniku Povodí Vltavy, který v uplynulých letech uskutečnil řadu zdařilých revitalizací vodních toků v území jeho působnosti, spočívající zejména v rušení úseků napřímených vodních toků, vytváření tůněk, brodů a nové doprovodné výsadbě porostů. Šlo například o revitalizaci řeky Stropnice, Blanice ve Vlašimi, Loděnice, Radotínského potoka a dalších – viz alespoň pár fotografií v příloze mailu.

Vážená paní poslankyně, mrzí mne, že jste se nikdy neobrátila o informace na náš podnik, kdy byste dostala přesné podklady k prováděným pracím. To, že byl kdysi v minulosti vodní tok upraven, to asi nikdo nyní nevyřešíme. Mohu Vás ale ujistit, že  prokazatelně k žádnému „napřimování“ koryta drobného vodního toku Srbický potok v rámci výše popsané údržby nedošlo, ani nebylo plánováno. S ohledem na skutečnost, že Váš komentář byl zveřejněn v Parlamentních listech, tak je logické, že na to musí podnik reagovat, a proto si Vás dovoluji požádat, zda byste zvážila uvedení nepravdivých informací ve Vašem komentáři na pravou míru. Pokud k tomu budete potřebovat jakékoliv informace, obraťte se prosím přímo na mne a rád Vám je doplním.

V úctě a s poděkováním za spolupráci, RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik

Kauzou Srbického potoka se portál Naše voda zabýval také na:https://www.nase-voda.cz/povodi-vltavy-ke-kauze-naprimeni-srbickeho-potoka/

 

18.7.2020 9.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6