28. 5. 2020

18.5.2020 14.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Vltavy ke kauze napřímení Srbického potoka

Povodí Vltavy, státní podnik, uvádí na pravou míru výroky pana Daniela Pitka o údajně necitlivém napřímení Srbického potoka, které zazněly v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“, dne 17. května 2020.

K uvedeným výrokům pana Daniela Pitka uvádíme především, že státní podnik Povodí Vltavy prokazatelně žádné „napřimování“ koryta drobného vodního toku Srbický potok nikdy nerealizoval. Zásah, o kterém se pan Daniel Pitek velmi nepřesně a zavádějícím způsobem zmínil, je akce s pracovním názvem „DVT Srbický potok, ř.km 2,920-5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP“, která představuje opravu břehových nátrží (tj. stržených částí břehů působením vodní erozí, které zasahovaly do pozemků cizích vlastníků) a výchovnou probírku břehového porostu. Z celé délky 2,5 km Srbického potoka, která je dotčena touto opravou, tvoří 70 % přirozené koryto, které se neopevňovalo a je zachováno v původním stavu. Zde byly prováděny pouze výchovné zásahy do břehových porostů a odstranění spláví z popadaných stromů.

Před zahájením opravy bylo koryto Srbického potoka upraveno kamennou dlažbou v březích i ve dně a sloužilo jako recipient drenáží ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Vodní dílo bylo poškozeno a místně došlo k vytvoření zmíněných nátrží, které zasahovaly do pozemků sousedících vlastníků. Stabilizace nátrží a zajištění odtoku drenáží bylo požadováno subjektem Agro Staňkov, a.s. obhospodařujícím okolní, zemědělsky využívané pozemky.

V celém úseku byla provedena výchovná probírka břehového porostu a pouze místně došlo k zasypání nátrží a opravě opevnění břehů koryta kamenným záhozem na výšku 0,5 metru ode dna, nátrže byly dosypány zeminou.  Pouze v horní části úseku byla nutná, vzhledem k erozi, souvislejší oprava obou břehů. V žádném případě se nejednalo o napřimování koryta vodního toku, naopak stávající přirozené koryto bylo zachováno a jeho trasa nebyla nijak směrově upravována. V místech, kde to umožňovaly majetkové poměry, byly navíc z upraveného koryta napojeny dříve ostavené části původního koryta vodního toku.

Velice nás mrzí nešťastné a zavádějící výroky pana Daniela Pitka, protože se nezakládají na pravdě a vytvářejí u veřejnosti mylný obraz o činnosti státního podniku Povodí Vltavy, který v uplynulých letech uskutečnil řadu zdařilých revitalizací vodních toků v území jeho působnosti, spočívající zejména v rušení úseků napřímených vodních toků, vytváření tůněk, brodů a nové doprovodné výsadby porostů. Šlo například o revitalizaci řeky Loděnice (více na odkazu zde  – http://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2015-12-08-obnovena-reka-lodenice.pdf), revitalizaci Radotínského potoka (viz odkaz http://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2018-6-22-povodi-vltavy-vratil-radotinskemu-potoku-jeho-prirozeny-raz.pdf).

Podnik vždy přistupuje k jakýmkoliv  zásahům do vodních toků s maximální mírou obezřetnosti a citlivosti s ohledem na vodní poměry a životní prostředí.

Hugo Roldán, oddělení styku s veřejností, Povodí Vltavy, dokumentární foto (napřímení Srbického potoka): Povodí Vltavy

 

18.5.2020 14.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31