Jak zlepšit hospodaření, ekologii a kulturní bohatství v údolí jihokorejské řeky Se om jin se na pražské vodní toky přijela inspirovat skupina 28 členů Rady pro správu životního prostředí řeky Se om jin.

Informovaly o tom Lesy hl. m. Prahy, které pražské toky obhospodařují. Účastníci exkurze se sešli 30. října u mostku TJ Spartak Hrdlořezy, kde se v podívali na revitalizace koryta řeky Rokytka.

Další kroky je zavedly po proudu řeky k mostu Pod Sametkou, kde se seznámili s fungováním odlehčovacích komor určených pro plynulé odvádění dešťové vody do řeky Rokytky. Exkurze pokračovala odborným výkladem o průběhu revitalizací vodního toku a nechyběla ani zastávka u Hořejšího a Polifkova rybníka se zajímavou přednáškou o těchto vodních dílech.

Rada pro správu životního prostředí řeky Se om jin je složená z 11 měst a 6 zvláštních agentur, které spolupracují na šetrném využití a zachování ekologických a kulturních zdrojů v okolí řeky. Cílem jejich evropské návštěvy bylo porovnat korejský systém prevence znečištění vod s metodami v Rakousku, Maďarsku a České republice a načerpat inspiraci pro možná zlepšení.