22. 8. 2019

7.8.2019 9.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Jak se hospodaří v lesích na soutoku Moravy a Dyje?

Jak se hospodaří v lesích na soutoku Moravy a Dyje? Inspirací může být web, který se tomuto jedinečnému území věnuje. K dispozici je rovněž bohatá grafická dokumentace včetně názorné ilustrace, informuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Dokument na webu SOUTOK MORAVY A DYJE porovnává současné lesní hospodaření a způsob hospodaření, který je potřeba pro život vzácných druhů rostlin a živočichů.

Soutok je unikátní krajina – bohužel zejména díky své minulosti. Současné hospodaření ji však mění k horšímu a druhová pestrost je pozůstatkem dob minulých. Vzácné a ohrožené jsou ty druhy, jejichž životní prostředí ubývá nebo mizí, ať už kvůli změnám lesního hospodaření, vodního režimu nebo zemědělské činnosti.

Mizející otevřené lesy a jejich druhy

Dřívější lesy vypadaly úplně jinak, než ty dnešní. Vlivem jiných potřeb dřívějších hospodářů a obyvatel šlo spíše o pozvolnou mozaiku pařezin, otevřených porostů i starých stromů. Na toto prostředí je vázáno ohromné množství organismů, většina z nich ale v posledních desetiletích rychle mizí. Hlavní příčinou je fakt, že prakticky zmizelo jejich životní prostředí – otevřené lesy. Ještě v roce 1938 zabíraly otevřené lesy či louky s velkým množstvím solitérních stromů necelou polovinu lesů na Soutoku. Přitom to bylo již poměrně dlouhou dobu po tom, co začala intenzifikace lesního hospodaření – dřívější rozloha tohoto biotopu musela být ještě větší. V průběhu 20. století však byly tyto lesy nahrazeny hustým zapojeným lesem vysokým, se stejnověkými porosty obnovovanými pasekami. Tyto poslední zbytky jsou navíc fragmentovány do izolovaných, od sebe vzdálených plošek. Světlomilné druhy, druhy potřebující ke svému životu či vývoji velmi staré stromy nebo pařezy s trouchnivějícím dřevem, mají vyhovující podmínky velmi vzácně, vyskytují se „ze setrvačnosti“ (tzv. extinkční dluh) či na náhradních stanovištích. Jejich vymizení – pokud jim potřebné podmínky nezajistíme úpravou lesního hospodaření – je jen otázkou času. Pro podporu světlých lesů a druhů na ně vázaných by se měly výchovnými a těžebními zásahy porosty postupně prořeďovat na úkor těžeb v jednotvárných a rozsáhlých obnovních blocích…..

Zdroj a více: SOUTOK MORAVY A DYJE, graf: SOUTOK MORAVY A DYJE, Jan Miklín

7.8.2019 9.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1