28. 5. 2023

29.10.2019 7.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jak je to s recyklací dřeva v České republice?

V průběhu září byly pro širokou laickou i odbornou veřejnost Českou akademií zemědělských věd a Platformou pro bioekonomiku České republiky uspořádány workshopy tematicky zaměřené na recyklaci dřeva. Přednášky z uvedené odborné akce jsou k dispozici pod tímto odkazem (prezentace ke stažení zde).

Významným přispěvatelem do problematiky byla společnost Kronospan CR, spol. s. r. o. (dále „Kronospan“) – člen České asociace odpadového hospodářství, největší zpracovatel dřevního recyklátu v ČR a zároveň přední světový výrobce desek na bázi dřeva. Společnost Kronospan má v dřevařském průmyslu nezastupitelnou roli. Výrobky Kronospanu nacházejí uplatnění v nábytkářské výrobě, v truhlářství, nebo ve stavebnictví (více o společnosti zde). Ve své výrobě společnost Kronospan materiálově využívá recyklát, tj. stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek a velkoobjemový dřevní odpad. Společnost Kronospan  odebírá materiál pro recyklaci jak od odpadářských společností, ale také od stavebních společností, od výrobců nábytku, truhlářů, od sběrných dvorů i řízených skladů obcí a měst. Konkrétně je odebírán obalový materiál (palety, dřevěné obaly, bedny), stavební dříví (trámy, desky), truhlářské zbytky, částečně i starý nábytek, dřevěné zbytky z výroby nábytku, stará interiérová vybavení na bázi dřeva apod.

Materiálové využití tohoto „starého“ dřeva a výroba nových plnohodnotných výrobků, jako dřevotřískových a laminovaných desek, probíhá s využitím moderních pokročilých technologií, které splňují požadavky nejlepších dostupných technik (BAT).

Společnost mezi prvními v Evropě přenáší do praxe strategické a informační trendy a provádí investice zlepšující a zefektivňující proces výroby (emise škodlivých látek, hlukové emise, prašnost, logistika, apod.). Kronospan neustále vyvíjí a zdokonaluje své produkty. Ve své snaze o maximálně pozitivní přínos na životní prostředí provedl v poslední době investice v hodnotě 1,2 miliardy korun vedoucí ke snížení emisí prachu (o 94 %) a snížení celkových emisí (o 60 %).

Jak říká ekolog společnosti, Ing. Rostislav Habán: „Zodpovědnost vůči životnímu prostředí bereme opravdu vážně. Společnost Kronospan je již nyní připravena na nové evropské legislativní opatření omezující ukládání komunálního odpadu na skládky od roku 2030 (resp. 2035 – článek 5 odst. 5 směrnice). Svou činností se podílíme na nastavení pravidel pro třídění odpadů, zejména pak vysokými požadavky na kvalitu u našich dodavatelů dosahujeme kvalitního sběru a třídění odpadního dřeva. Navíc samotným nahrazením tzv. „rostlého dřeva“ recyklovaným, získáme značnou energetickou úsporu, plynoucí z nižšího obsahu vlhkosti v recyklovaném dřevě oproti dřevu surovému. Dojde ke zrychlení procesu výroby a k poklesu významného množství vypouštěných skleníkových plynů. A to nemluvím ani o samotné záchraně stromů, které nemusí být pokáceny.“

Ing. Habána jsme se v ČAOH dále zeptali na následující dotazy

Pane inženýre, společnost Kronospan je brána jako dominantní zpracovatel v rámci likvidace dřeva z kůrovcové kalamity, jakým způsobem je nakládáno s tímto dřevem?

Společnost KRONOSPAN pomáhá likvidovat kůrovcovou kalamitu tím, že napadené dřevo používá při výrobě desek. Technologie v Jihlavě umožňuje zpracovat dřevo různé kvality, včetně dřeva napadeného kůrovcem.

Jaký je roční objem produkce společnosti a máte představu, kolik se výrobou recyklátů zachrání stromů, které nemusí být pokáceny?

Zpracováním dřevěného recyklátu v objemu 400 000 tun za rok uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a ročně tak zachráníme 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny.

V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že cirkulární ekonomika je nejlepší způsob nakládání s odpady. V současné době pracujeme na projektu, jehož realizací dojde k další úspoře 1 milionu tun oxidu uhličitého a ušetříme dalších 300 tisíc stromů.

Jakou úlohu má nadace Dřevo pro život, jejímž spoluzakladatelem je společnost KRONOSPAN?

Posláním této nadace je osvěta v oblasti hospodaření se dřevem. Projekty Nadace dřevo pro život jsou zaměřeny na osvětu v oblasti našeho přírodního bohatství – dřeva, lesů a krajiny, jež nás obklopují. Z konkrétních projektů mohu uvést například vzdělávací program Lesní pedagogika nebo Do lesa s lesníkem.

„Česká republika má štěstí, že na našem uzemí je takto významná recyklační firma v oblasti využití odpadních dřevěných materiálů, jako je KRONOSPAN. Můžeme tak v této komoditě dosahovat nemalých podílů finální recyklace. Je však řada dalších druhotných surovin, které budeme muset vytřídit ještě v o poznání větším množství, než doposud a následně je také zrecyklovat. Nové evropské směrnice stanovily jasné recyklační cíle a jako Česká asociace odpadového hospodářství tyto cíle plně podporuje a hledáme cesty, jak dát odpadům a druhotným surovinám nový život. Sdružujeme řadu firem s podobným cílem. Jako ČAOH jsme aktuálně oborovým svazem, který v České republice sdružuje největší kapacitu recyklačních technologií pro zpracování druhotných surovin z odpadů. Jsem přesvědčen, že v další dekádě musí na našem území vzniknout další řádově stotísícové kapacity pro recyklaci všech materiálových toků z komunálních odpadů. Hlavním spojovacím článkem dlouhodobě udržitelné recyklace je ale zdravě fungující poptávka po výstupech z recyklace. To je zároveň aktuální limitující prvek celého sektoru. Nyní musí být společnou legislativní prioritou hledat cesty k zajištění fungující poptávky alespoň na území ČR,“ doplňuje za Českou asociaci odpadového hospodářství její výkonný ředitel Petr Havelka.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

29.10.2019 7.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VOD-KA 2023VÝSTAVA VOD-KA 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4