18. 1. 2021

20.1.2020 10.26, Rubrika: Přehrady a vodní díla

V Hradci Králové budou opravovat opěrné zdi u Labe

Povodí Labe připravuje opravu spárování opěrných zdí u Labe v Hradci Králové, které jsou v nevyhovujícím stavu. Po dobu opravy bude omezeno užívání náplavek u Tyršova mostu. Podnik to oznámil ve své zprávě.

Státní podnik Povodí Labe jako správce vodního toku pečuje mimo jiné o vzhled a bezpečnost Labe přímo v centru města Hradec Králové. V minulých letech byl správcem toku pravidelně prověřován stavebně-technický stav nábřežních zdí, vymezujících tzv. náplavky podél ulic Eliščino nábřeží a Smetanovo nábřeží.

Poslední průzkum poukázal na nevyhovující stav zdí, s doporučením k provedení komplexních oprav. Projekční oddělení Povodí Labe vypracovalo prováděcí dokumentaci, řešící komplexní obnovu nábřežních zdí na levém i pravém labském břehu, tvořících předpolí Tyršova mostu směrem proti proudu řeky. Příprava stavby byla komplikována přítomností četných podzemních sítí technické infrastruktury (21 oslovených správců, přičemž kabely jsou vedeny i za rubem stávajících zdí) a především skutečností, že samotné zdi jsou součástí nemovité kulturní památky „městské opevnění – barokní“, v rámci Městské památkové zóny Hradec Králové.

Dotčené nábřežní zdi byly vybudovány v první třetině 20. stol. a vymezují koryto vodního toku – stávající labskou náplavku v centru Hradce Králové. Délka zdi levobřežní činí 120 m, pravobřežní 107 m. Výška zdí dosahuje až 3,50 m nad terénem. Zdi přímo navazují na spodní stavbu Tyršova mostu přes Labe, jejich historické litinové zábradlí s pískovcovými sloupky tvoří sjednocující prvek všech královéhradeckých nábřeží. Nábřežní zdi jsou dokladem historického vývoje města, proto je při jejich obnově nutné respektovat původní materiály (žula), včetně řemeslného kamenického opracování, a zachovat původní vzhled zdění a spárování. Příprava stavby byla řešena v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem – pracoviště Josefov a Odborem památkové péče královéhradeckého magistrátu, zejména z hlediska použitých materiálů a požadavků na výsledný vzhled.

Stavba bude zahrnovat očištění líce zdí, odstranění graffiti, vysekání všech stávajících spár, dozdění kaveren po již vypadlých kamenech a především hloubkové celoplošné přespárování zdiva. Spárování bude provedeno místy až do hl. 300 mm, a to v poměrně značném rozsahu 285 m2 na levém a 182 m2 na pravém břehu. Pro nové hloubkové spárování byly zvoleny moderní a osvědčené vysokopevnostní malty, které zaručí výrazné prodloužení životnosti jinak kvalitního zdiva z žulových kamenů. Finální pohledová vrstva spárování bude zhotovena ručně, s využitím paropropustné, nízkosmrštivé mrazuvzdorné malty s přísadami pucolánů a trassu, což jsou speciální pojiva sopečného původu, omezující vápenné výkvěty.

Veškeré práce budou probíhat po předchozím dočasném statickém zajištění zdí a kamenné římsy, a to příložným dřevěným pažením s rozepřením do plochy náplavky. Odsekané spáry budou okamžitě klínovány úlomky kamene proti vypadnutí jednotlivých kamenů. I přes tato opatření je pro zajištění bezpečnosti a stability narušených zdí možné najednou pracovat pouze na jednotlivých navzájem oddělených pracovištích v šíři max. 2 m, v rozestupu min. 10 m. Časový postup bude omezovat čekání na vytvrzení spárování předchozího kroku. V patě zdí bude vytvořena drenážní vrstva pro lepší odvod dešťových vod mimo konstrukci. Na závěr prací bude líc zdí opatřen antigraffiti polymerní penetrací, která výrazně usnadní jejich průběžné čištění.

Dojde rovněž k opravě stávající poškozené branky pod Tyršovým mostem. Z bezpečnostních důvodů budou během stavby pro veřejnost uzavřeny chodníky bezprostředně nad korunou zdi a také plochy náplavky.

Stavba bude probíhat nejprve na levém, později na pravém labském břehu, ve snaze zachovat pro veřejnost alespoň z části přístup na hojně využívané náplavky.

Práce budou zahájeny po ukončení výběrového řízení na zhotovitele, pravděpodobně v červnu letošního roku, a ukončeny nejpozději v listopadu roku 2021. Celkové náklady by neměly převýšit 3 mil. Kč a budou plně hrazeny z vlastních prostředků Povodí Labe.

Zdroj a foto: PLA

20.1.2020 10.26, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Leden 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31