Hostivařská přehrada je nejvýznamnějším vodním dílem na území Prahy. Přehrada, která je napájena Botičem, byla zprovozněna v roce 1963 a od té doby slouží především k rekreaci, ale i k vyrovnání průtoků pod přehradou. Pro hlavní město Prahu je prioritou zajištění plné funkčnosti a vysoké bezpečnosti tohoto vodního díla, proto průběžně  monitoruje jeho celkovou kondici, ale také investuje do moderního zabezpečení vodního díla.

Nový velín by měl po uvedení do provozu v polovině tohoto roku mimo jiné zajistit přímé spojení s Krizovým štábem hl. m. Prahy. Odhadované náklady na dále budovaný nový bezpečnostní prvek jsou 115 mil. Kč.

Naše voda, foto: Lesy hl.m.Prahy