5. 7. 2020

Fotoreportáž – Padrťské rybníky ve vojenském újezdu Brdy

S počátkem letošního roku došlo k přeměně dnes již bývalého vojenského újezdu Brdy na chráněnou krajinnou oblast, kam je umožněn vstup veřejnosti. Jednou z nejkrásnějších lokalit je soustava Padrťských rybníků, kterou redakce portálu letos navštívila. Podívejte se, jak to na místě vypadá.
Foto – klikni zde!

Padrťské rybníky existují více než čtyři století. Území, na němž rybníky vznikly, bývalo hranicí dvou panství – mirošovského a rožmitálského. Od poloviny 16. století měly oba tyto správní celky jediného majitele, a to vysokého úředníka a oblíbence krále Ferdinanda I. Floriana Gryspeka z Graspachu. Protože to byl nesmírně bohatý šlechtic a dobrý hospodář, byl to s největší pravděpodobností právě on, kdo dal zrod Padrťským rybníkům. Přímý doklad o jejich založení a budování neexistuje, avšak dokument z roku 1565 již uvádí dva největší rybníky tohoto Gryspekova panství: Hořejší a Dolejší Padrť.

Ve druhé polovině 16. století začíná pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka vznikat vesnice Padrť. Snad navázala na osadu budovatelů díla. Její výraznější rozvoj nastává až ve století následujícím, kdy se Padrť stala železářským střediskem. Největší železářská konjunktura byla v Padrti v 18. století, tedy v čase, kdy Podbrdsko představovalo hlavní železářskou oblast Čech. Za první republiky se Padrť stala rekreačním místem, na březích byly pořádány skautské tábory. Ortel nad Padrtí, stejně jako nad dalšími vesnicemi vnitru Brd, byl vyřčen v roce 1952.

Padrťské rybníky svou nadmořskou výškou 630 metrů nad mořem jsou nejvýše položenými hospodářskými rybníky ve středních Čechách. Hořejší Padrťský rybník má výměru 115 ha, je však poměrně mělký. Tento rybník je obklopen nádhernými lesními porosty, je napájen řadou drobných lesních přítoků, což předurčuje vyšší kyselost vody. Dolejší Padrťský rybník je menší, jeho výměra je 65 ha a je napájen výtokem z Hořejšího Padrťského rybníka. Tento rybník je obklopen loukami a bezlesím, čímž připomíná více klasické Jihočeské rybníky. Vzhledem ke své poloze a okolním lesům jsou Padrťské rybníky jedny z nejčistších v Čechách. Hráze rybníků jsou původní z dob založení rybníků pravděpodobně z konce 14., či počátku 15. století. Jsou zemní, sypané, homogenní a návodní strana je zčásti kryta kamennou rovnatinou. V hrázích jsou bezpečnostní přelivy. Z Dolejšího rybníka vytéká řeka Klabava, Dříve se až za Dobřív nazývala Padrťský potok. Účelem vodohospodářského díla kromě chovu ryb je akumulace vody pro vodárny Strašice, Rokycany, Železárny Hrádek a další menší odběratele, vyrovnání průtokových vod, zmírnění velkých vod a zásoba požární vody.

Naše voda, foto a fotoseriál Naše voda – Nina Havlová

 

 

1.1.2016 12.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2