9. 8. 2020

7.7.2020 14.56, Rubrika: Vodovody a kanalizace

EWA definovala čtyři hlavní problémy EU ve vodohospodářství

V novém vodním manifestu požaduje evropské vodohospodářské sdružení celoevropské přijetí opatření. Evropská vodní asociace (EWA) upozorňuje na současné výzvy v oblasti vodního hospodářství v Evropě a předkládá návrhy na jejich udržitelné řešení.

Asociace v první řadě zdůrazňuje, že v rámci reakce na změnu klimatu je nutné přijímat řešení s ohledem na přírodu. Častější a intenzivnější srážkové události mohou způsobit značné problémy se záplavami v městech, které jsou stále zranitelnější vůči povodním. Podle sdružení EWA tyto jevy způsobují zejména měnící se modely srážek z důvodu rychlé urbanizace, nepropustných povrchů, přítomnosti složité infrastruktury ve městech, jakož i způsobů využívání půdy, které omezují zadržování srážek.

Vodohospodářství je tradičně závislé na klasických, “šedých” infrastrukturních řešeních ve stavebnictví, jako jsou přehrady, kanály, hráze či čerpadla. Naproti tomu “přírodní” řešení zahrnují nové přístupy městské drenáže, “modrozelenou” městskou infrastrukturu pro dešťovou vodu, vytvoření propustných městských povrchů, zelené střechy, obnovení luk a lužních oblastí, opětovné propojení mokřadů či zalesňování. “Tato řešení jsou obvykle multifunkční a mohou přinést řadu výhod pro vodní hospodářství i pro řízení povodňových rizik, kromě dalších benefitů spojených s využíváním vody a ochranou proti příliš velkému nebo příliš malému množství vody v zemi,” zdůrazňuje sdružení ve svém manifestu.

Společná implementační strategie

EWA tak požaduje systematické povinné hodnocení a upřednostňování flexibilních a multifunkčních řešení založených na přírodě v kombinaci s opatřeními na posílení odolnosti vůči extrémním událostem. Úkolem EU by v této oblasti mělo být usměrňování společné prováděcí strategie (CIS) pro rámcovou směrnici o vodě (RSV), budování kapacit či stanovování kondicionalit v evropských finančních nástrojích. Dále požaduje systematické povinné hodnocení a vždy, když je to možné, využívání přírodních řešení na obnovu ekosystémů a jejich služeb v souladu s požadavkem RSV týkající se dobrého ekologického stavu v případě ztráty těchto služeb.

Infrastruktura stárne

Asociace se zaměřuje i na financování investic do vodohospodářských služeb. Infrastruktura vody a odpadní vody v Evropě stárne a vyžaduje investice. Pokud chce Unie zabránit ještě dražším a potenciálně nebezpečnějším poruchám systému, ztrátě zdrojů, vodní krizi či záplavám, nelze investice dále odkládat. EWA proto požaduje lepší komunikaci o přínosech investic v sektoru vody s cílem získat podporu veřejnosti na zlepšení řízení. Komunikace ba měla být zaměřena na modely účinnosti, efektivity a udržitelného financování. Zdroj a plné znění článku na: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/evropska-asociace-definovala-ctyri-hlavni-problemy-ktere-ma-eu-ve-vodohospodarstvi, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

7.7.2020 14.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6