20. 9. 2021

17.11.2020 12.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Co rozumíme pod pojmem hydrodiverzita

Popularizátor vědy a témat spojených s přírodou Václav Cílek připravuje další z publikací, která však nestačí spatřit světlo světa do letošních Vánoc. Což je škoda, protože mnohé informace v knize „Půda a život civilizací“ (Václav Cílek, Jiří Hladík a kol.) jsou přínosné pro každého již dnes. Další ukázkou z publikace, kterou v předstihu na portálu Naše voda nabízíme, je osvětlení pojmu hydrodiverzita.

Pod pojmem hydrodiverzita rozumíme zejména přirozenou pestrost vlhkých, mokrých a vodních stanovišť v krajině, ale i způsobů, jak vodu zadržovat a jak s ní dále zacházet. Stručně řečeno hydrodiverzita se týká vlhké louky, mokřadu, tůně, ale i rybníka, náhonu a protipožární nádrže stejně jako řeky či vodní nádrže, ve kterých existuje široká škála místních prostředí.

Za hlavní funkce hydrodiverzity považujeme:

1 – pestrost biotopů

2 – zadržování vody v různých segmentech krajiny

3 – vyrovnávání hydrologického chodu, tedy zpomalování změn při nadbytku i nedostatku vody

4 – úpravy lokálního klimatu či mikroklimatu zejména pro ochlazování krajiny

5 – kulturní a estetické funkce, protože krajina s vodou působí příjemněji a harmoničtěji než krajina bez vody

Příkladem mohou být rybníky sloužící k chovu ryb, které mají mimoprodukční část pokrytou mokřadem, kde dochází k vsakování vody, denitrifikaci dusičnanů a hnízdění vodního ptactva. Vsakovací rýha na okraji pole nejenom zmenší vodní erozi, ale také pomůže místní populaci obojživelníků. Lesní půda s vysokou retencí posílí les před škůdci. Rozlivové zóny okolo velkých řek poslouží jako ochrana proti povodňovým stavům a zároveň poskytnou ekologickou niku pro faunu a flóru. Hydrodiverzita v regionálním měřítku vede k hydrologicky integrované krajině, ve které svoji funkci mají velké vodní plochy, menší hospodářské i přírodě ponechané vodní nádrže, mokřady i řada drobných intervencí směřujících ke zvyšování plošné retence krajiny. Hydrodiverzita se však týká i stávajících, ale ochuzených stanovišť, jako jsou řeky bez tůní, mělčin, peřejí a přirozených břehů.

Hydrodiverzita je podporována dvěma měřítky retence vody v krajině – zadržováním vody v půdě a zadržováním vody v krajinných prvcích jako jsou zcela malé vysýchavé louže, pruhy nivních lesů až po mokřady, rybníky a nádrže. Primární je však půda. Strategie zadržování vody by proto měla začít půdou, ale paralelně postupovat i směrem k vytváření vlhkých, mokrých a vodních stanovišť (podle V. Ložka a kol. Geodiverzita a hydrodiverzita, Dokořán, 2019).

Zdroj: Půda a život civilizací, ilustrační foto Naše voda

 

 

 

17.11.2020 12.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2021>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3