6. 6. 2020

CHKO Brdy: Unikátní krajina s rozmanitou přírodou

Ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s ministrem obrany Martinem Stropnickým dnes symbolicky otevřeli chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Brdy, která jako česká 26. CHKO vznikla počátkem letošního roku převážně na místě bývalého vojenského újezdu Brdy.

Informovala o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Předání vojenského újezdu Brdy pod správu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) se zúčastnili mimo jiné náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Josef Bečvář a ředitel AOPK ČR František Pelc. CHKO Brdy se rozkládá na 345 km čtverečních, z větší části se jedná o území bývalého vojenského újezdu. Vzácnou přírodu tu chrání také pět přírodních rezervací, tři přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit. O zdejší jedinečnou přírodu bude pečovat AOPK, regionální pracoviště Střední Čechy. Jeho oddělení Správa CHKO Brdy bude mít kanceláře v Příbrami, v Jincích a ve Spáleném Poříčí. „Brdy jsou pozoruhodnou krajinou, v jejíž centrální části nenarazíte na žádné stavby.  Jde o nejvyšší pohoří českého vnitrozemí, které je z 85 % pokryto lesy. Na vojenských cvičištích se vyvinula vřesoviště, najdete tu cenná rašeliniště, prameniště a vlhké louky,“ představuje novou CHKO ministr Brabec.

V Brdech roste vzácný kosatec sibiřský, jetel kaštanový, hořec hořepník, ostřice nebo i orchidej vemeník zelenavý. Dochovala se zde pestrá lesní společenstva, jako jsou rašelinné a podmáčené smrčiny, olšiny, bučiny a suťové lesy. Vodní plochy hostí četné druhy čolků a žab. Čisté potoky svědčí raku kamenáči, který tu má největší populaci u nás, a přirozeně se tady množí pstruh obecný. Podél potoků se šíří vydra říční, občas se sem zatoulá i rys ostrovid. Na území této CHKO žije na 100 druhů ptáků, v lesích čáp černý, na mokřinách bekasina otavní, v rákosinách slavík modráček středoevropský, na některých místech lze spatřit i teplomilnou pěnici vlašskou. Světově unikátní jsou zdejší naleziště trilobitů.

„Z hlediska ochrany přírody a krajiny není na území CHKO nijak omezen pohyb pěších a cyklistů. Návštěvníci tak mohou objevit řadu zajímavých míst, například vrch Třemšín nebo přírodní rezervaci “Getsemanka“ a „Chynínské buky“ s jedinečnými lesními porosty,“ vysvětluje ministr Brabec. Na území samotného vojenského újezdu se nenachází žádná silnice ani místní komunikace, proto sem smí pouze vozidla orgánů státní správy, vozidla potřebná pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu. Specifikem této CHKO je území rušeného vojenského újezdu Brdy, což představuje určitá omezení z důvodů vojenských a bezpečnostních. V oblasti rušeného újezdu je zatím omezený pohyb na ploše vojenského cvičiště a tam, kde dosud neproběhla pyrotechnická očista.

„Prvního ledna se pěším a cykloturistům otevřela jen část území bývalého armádního prostoru. Další plochy budou přístupné veřejnosti postupně do konce roku 2017, kdy by měla skončit pyrotechnická očista území. Na dopadových plochách Tok a Jordán se bude možné se s ohledem na pyrotechnickou zátěž pohybovat jen po vyznačených stezkách. Trvalý zákaz vstupu bude platit v území Posádkového cvičiště Jince a dalších uzavřených vojenských areálech,“ vysvětluje ministr obrany Martin Stropnický.

V této chvíli je připraven návrh vedení nových tras pro cyklisty i pěší turisty (více viz aktuality brdy.ochranaprirody.cz). AOPK ČR také vyjednává s nejdůležitějšími partnery v regionu, tedy městy a obcemi, státním podnikem Vojenské statky a lesy (VLS), s Lesní správou Arcibiskupství pražského a Ministerstvem obrany o tom, jak pro návštěvníky co nejlépe celou oblast zpřístupnit a zároveň zajistit ochranu všech hodnot, pro které byla CHKO vyhlášena. Partneři plánují zřízení parkovacích ploch, většinou při hranici CHKO mimo její území.  Podnik VLS připravuje i označení významných křižovatek pro zlepšení orientace v místech, kde dosud nejsou značené turistické cesty.

Značení zhruba 450 kilometrů cyklotras a desítek kilometrů tras pro pěší bude mít Klub českých turistů dokončené až po závěru pyrotechnické očisty, tedy nejpozději do jara 2018. Předpokládá se, že ze všech 27 okolních obcí, deset z nich je v Plzeňském kraji, se turisté dostanou na centrální okruh v CHKO. Ten bude dále rozčleněn cestami tak, aby mohli z obcí absolvovat menší okruhy. Koncepce cyklostezek se nastavuje tak, aby zajistily výjezd do všech okolních obcí. Dohromady vznikne síť cest, po kterých mohou cyklisté najezdit celkem 450 km výletů a okruhů. Základem turistických stezek pro pěší budou dvě navržené naučné stezky s pracovními názvy „Po stopách československého dělostřelectva“ a „Po stopách vysídlených brdských obcí“ i hřebenová cesta od Jinců až po Padrťsko.

Pod záštitou ministrů Brabce a Stropnického dnes ředitelé AOPK ČR a Vojenských lesů a statků podepsali rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci zejména v oblasti praktické ochrany přírody a krajiny a péče, výzkumu, sledování a monitoringu přírody. „Jsem rád, že jsme s tak významným hospodářem, jakým bezesporu státní podnik Vojenské lesy a statky je, našli společnou řeč. Budeme spolupracovat nejen při praktické ochraně přírody, ale třeba také při ekologické výchově,“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Na rámcovou smlouvu navazuje i realizační dohoda o tom, jakým způsobem budou obě strany společně v chráněné krajinné oblasti Brdy vyhledávat a vyznačovat stromy nebo mrtvé dřevo, což je důležité pro zvyšování biodiverzity v lesních porostech. „Staré mohutné stromy nebo rozpadající kmeny do lesa patří. Jejich zmapování a značení je prvním krokem k tomu, aby i v hospodářských lesích zůstávaly,“ dodává Pelc. Je připraven také plán péče o zdejší přírodu. Největší úsilí bude věnováno opatřením na zlepšování stavu lesů a také na udržení vzácných druhů na bezlesí, které bylo v minulosti udržováno vojenskou činností.

Hlavní návštěvnické středisko Dům přírody se má postavit s podporou evropských peněz a bude sídlit v budovách kolem zámečku „Tři trubky“ u Strašic. Další návštěvnická centra by mohla vzniknout v regionálních muzeích v Rožmitálu pod Třemšínem, Strašicích, Příbrami a Hořovicích. Pro zachování nezastavěnosti Brd se koncepce umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) soustřeďuje v okolních obcích nebo na hranici CHKO Brdy.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (CHKO Brdy – cesta k Padrťským rybníkům)

 

15.1.2016 16.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5