21. 9. 2020

Bývalá vojenská střelnice se změní ve Vodní dům

Už příští rok bude v libereckém Harcově stát moderní Vodní dům, který nabídne návštěvníkům  prostory určené k přednáškám, vzdělávání či kulturním vystoupením. Jeho součástí má být i stálá expozice o vodě.

Expozice bude rozdělená na dvě části. První se zaměří na vodu jako na životodárnou tekutinu a druhá bude vypovídat o zkáze, kterou voda dokáže napáchat například v době povodní. Postaven bude na místě bývalé vojenské střelnice, která již více než 20 let chátrá a budova hrozí zřícením. Celá plocha, která nyní patří soukromému vlastníkovi a pro výstavbu ekodomu, byla získána do 50tiletého smluvního pronájmu, byla dlouhodobě zanedbávána, zároveň se stavbou ekodomu dojde tedy i k revitalizaci celého znehodnoceného území. „Ten projekt je pro město jednoznačně pozitivní – řeší totiž jeden z libereckých brownfields. Navíc je to zcela jistě jediný projekt v tematickém Integrovaném plánu rozvoje města, zaměřený na ekologickou výchovu, který se realizuje,“ ocenil ing.  Michal Vereščák, vedoucí územního odboru strategického rozvoje a dotací a manažer IPRM v Liberci.

Stavba ekologického vzdělávacího centra a současná revitalizace ploch o velikosti více než dvou hektarů bude přitom stát 36.665.000,- Kč. Neziskové organizaci Suchopýr o.p.s. se podařilo získat 85 % uznatelných výdajů z celkové částky jako dotaci z evropských fondů, zbývajících 15 % zaplatí Suchopýr z vlastních zdrojů, přičemž jde o příjmy z doplňkových činností. Projekt je součástí integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.  Výběrové řízení na stavbu vyhrála společnost Metrostav. Původní cena měla být dle rozpočtu 26.459.657,- Kč (bez DPH). V pondělí 25. listopadu 2013 byla s touto společností podepsána smlouva o dílo na provedení stavebních prací. Metrostav vyhrál výběrové řízení díky nabídkové ceně ve výši 19.909.585,-Kč (bez DPH).

V projektu libereckého architekta Ladislava Davida hraje voda logicky významnou roli: „V plánu je i větší vodní nádrž v těsné blízkosti budovy, kterou však budeme realizovat z vlastních zdrojů, neboť ji nelze zahrnout do dotačního programu IPRM. Nakonec by bývalá Medvědí louka v údolí Černého potoka měla být klidným místem, určeným  nejen k ekologické výchově, ale i k rekreaci. Dovedu si představit, že se tu budou pořádat rodinné oslavy nebo třeba svatby.” Loukou bude protékat meandrující Černý potok, který je v tuto chvíli veden v potrubí. Jeho proudící voda pak pomůže oživit řadu herních prvků určených malým i větším dětem. V plánu je i zapojení celého území do systému příměstských stezek v okolí Liberce. „Projekt Vodního domu vznikl na základě našich zkušeností s Ekocentrem v Oldřichově v Hájích. To je primárně zařízeno k jednodenním, či vícedenním pobytovým, ekologicky vzdělávacím programům pro mateřské, základní a střední školy. Nové liberecké ekocentrum je vlastně koncipováno jako určité rozšíření služeb toho oldřichovského, jen jsme tematicky zúžili jeho zaměření na vodu. Vodní dům bude snadno dosažitelný pro obyvatele Liberce a jeho cílovou skupinou je široká veřejnost, především pak rodiny s dětmi,“ upřesnil ing. Martin Dušek, čestný předseda správní rady Suchopýru o.p.s.

Poklepáním na základní kámen byla 27. 11. 2013 oficiálně zahájena výstavba ekologického vzdělávacího centra Vodní dům v Liberci Harcově za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty,  vedoucího územního odboru strategického rozvoje a dotací a manažera IPRM v Liberci ing. Michala Vereščáka  a Ing. arch. Ladislav David, předsedy správní rady Suchopýr o.p.s. Hejtman ocenil 15% účast Suchopýru o.p.s. ve financování akce a také vypálil na počest zahájení stavby slavnostní salvu ze vzduchovky.

Naše voda – Magdalena Machová, foto: Suchopýr, o.p.s

 

2.12.2013 10.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4