1. 2. 2023

24.1.2019 15.47, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Bronislav Špičák: Zpohodlněli jsme a bereme vodu jako samozřejmost

Problematice a trendům v tuzemském vodárenství se věnoval rozsáhlý rozhovor s generálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti Bronislavem Špičákem. Jeho plné znění, které zveřejnil server peak.cz., nabízíme i čtenářům portálu Naše voda: 

Voda se vrací do rukou měst a obcí. S tímto sloganem lze shrnout letošní dění v českém vodárenství. Dochází tak k návratu do doby před privatizací v 90. letech minulého století, kdy došlo k oddělení provozní a vlastnické části vodohospodářské infrastruktury. S trochou nadsázky lze říci, že tahounem v tomto procesu byla společnost Severočeská vodárenská (SVS). Ta se dlouhodobě snažila o sloučení obou částí vodárenství. „Města a obce opět získají od ledna 2019 plnou kontrolu nad veškerými finančními toky,“ říká k tomu generální ředitel SVS Bronislav Špičák. SVS v rámci transformačních změn v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působí, odkoupila podíl od Veolie v provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) a stane se jejím stoprocentním vlastníkem.

Koncem září SVS informovala, že podepsala zbývající smlouvy nutné k dokončení procesu transformace vodárenství na severu Čech a od ledna 2019 začne fungovat v novém modelu. Opravdu se jedná o revoluční změny?

Má to dva úhly pohledu. Pokud změny budete brát z pohledu běžného občana – spotřebitele, pro toho se vůbec nic nemění. Veškerých služeb SčVK bude užívat ve stejném režimu, jak byl doposud zvyklý.
Z pohledu měst a obcí se ale o malou revoluci jedná – po více než 25 letech se u nás voda vrací do českých rukou a města a obce ji budou mít pod plnou kontrolou. A projekt transformace vodárenství v severních Čechách s velkým zájmem sledují i další města a obce po celé republice. Můžeme být vzorem i pro další regiony.

Co si vlastně máme „pod plnou kontrolou měst a obcí“ představit?

Města a obce jsou akcionáři SVS, která vlastní a spravuje vodohospodářský majetek v hodnotě cca 109 miliard korun. Tímto majetkem myslím například 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody nebo tisíc vodojemů. Provoz tohoto majetku a všeho, co je spojené s dodávkami vody, zajišťuje provozní společnost SčVK. V té měla až doposud (do konce roku 2018 – pozn. red.) majoritní podíl a hlavní rozhodovací slovo francouzská společnost Veolia. Celou SčVK (100 procent, pozn. red.) bude od ledna 2019 nově vlastnit SVS. Města a obce tak získají naším prostřednictvím kontrolu nad veškerými toky peněz, samy budou rozhodovat o tom, kolik peněz dají do obnovy vodárenské infrastruktury, kolik na servisní služby spojené s provozováním. Pod kontrolou budou mít i zákaznická centra, takže do budoucnosti budou moci třeba občanům nabízet i další služby.

Zmiňujete obnovu infrastruktury, v jakém stavu je potrubí a kanalizace na severu Čech dnes?

SVS zdědila po roce 1989 značnou část infrastruktury v zanedbaném stavu. V době socialismu se v rámci různých akcí „Z“ živelně budovaly azbestocementové roury a nekvalitní litinové potrubí. Z hlediska kvality to bylo špatné řešení, dnes se trubky trhají a jsou paradoxně v daleko horším stavu, než třeba úseky potrubí z roku 1905, které na území ústeckého i libereckého kraje také najdeme. Za minulého režimu se budovalo, investice do obnovy byly ale nula. Takže se stále potýkáme s čtyřicetiletým deficitem na infrastruktuře.

Za jak dlouho se podaří tento deficit dohnat?

Životnost vodárenského majetku je v průměru 50 let. To znamená, že kdyby nyní byla celá infrastruktura nová, za 50 let se musí celá za zmíněných 109 miliard postavit znova. Jednoduchou matematikou zjistíte, že do její obnovy tedy potřebujeme investovat ročně přes dvě miliardy korun. Dnes investujeme kolem 1,6 miliardy, opotřebení majetku je však v takovém stavu, že na celkovou obnovu při zachování současného tempa bychom potřebovali až 133 let.

Je obnova infrastruktury důvodem, proč je vodné na severu Čech dražší než jinde v republice?

Peníze na obnovu majetku můžeme brát pouze z ceny vody. Takže máte pravdu, že důraz na investice je důvodem, proč voda na severu patří k dražším, ale ne nejdražším. Cena odráží reálné náklady, které jsou spojené s její výrobou, dopravou, odkanalizováním a vyčištěním. Zní to trošku jako klišé, ale definuje to prostě míru komplexnosti. Peníze z ceny vody jdou pouze na to, aby zásobování vodou nebylo ohroženo a fungovalo. Každopádně cenu vodného mohly města a obce jakožto akcionáři SVS ovlivňovat i doposud.

Jakou cenu lze tedy očekávat pro -tento rok 2019? Promítnou se vlastnické změny do ceny vody?

Přestože investice do obnovy a oprav stále rostou, SVS se snaží vývoj ceny vody stabilizovat a daří se jí to – meziroční změny v ceně vodného a stočného jsou minimální. Pro tento rok jsme stanovili cenu vodného a stočného ve výši 86,57 Kč za metr krychlový vody bez 15% DPH. Občané tedy zaplatí za kubík vody o pouhých 88 haléřů více než letos, což je nárůst jen o 0,9 %, a to se míra inflace dlouhodobě pohybuje kolem 2,3 procenta. V reálných cenách tedy voda zlevnila. Veškeré změny proběhly, aniž bylo nutné cenu vody zvyšovat. Navíc pokud stát sníží u vody DPH, jak avizoval, SVS toto snížení do ceny vody plně promítne.

V tuto chvíli však avizované snížení DPH není vůbec jisté, protože poslanci nejspíš nestihnou schválit daňový balíček. Znamená to, že po schválení vodu obratem zlevníte?

Přesně tak. Obyvatelé severních Čech by v tom případě za kubík platili o 4,32 Kč méně.

Kolik si z poplatků za vodu vlastně stát nechává?

Poplatky odváděné státu představují více než čtvrtinu ceny vody. Pokud tedy za kubík vody platíte 99 korun, stát si z toho nechá 25 korun v podobě DPH a poplatků např. za surovou vodu. Při celkové roční spotřebě 50 mil. kubíků vody to dělá 1,25 miliardy korun, DPH z toho tvoří 650 mil. korun. Stát tedy z vody inkasuje téměř stejný objem peněz, které my ročně investujeme do obnovy.

A kde skončí zbytek těch peněz?

SVS jako vlastníkovi infrastruktury z ceny vody zůstává pouhých 35 % a všechny tyto prostředky využívá na reinvestice do obnovy majetku. Z 99 korun za vodu jde do obnovy tedy asi 43 korun, 36 korun z toho dává SVS a 7 korun v podobě oprav SčVK. Cca 31 korun spolkne provoz, z toho 13 korun mzdy zaměstnanců.

Když se bavíme o transformaci severočeského vodárenství, tak ve vašem případě jste převzali aktiva SčVK od Veolie. Někdo si myslel, že se tím definitivně od francouzské firmy odstřihnete, ale spolupráce pokračuje…

Celý proces transformace byl náročný a nesmírně komplikovaný, začal už v roce 2013 a letos doběhl do finále. Musela se realizovat celá řada postupných kroků. Podrobně se o tom dočtete na našem webu www.SVS.cz v sekci pro veřejnost nebo jen zkoukněte video. Spolupráce s Veolií bude nyní probíhat na úplně jiné úrovni. Veolia doposud díky majoritnímu podílu ovládala provozní společnost SčVK, ta ale nyní přejde pod plnou kontrolu SVS, která bude od ledna jejím 100% vlastníkem. Veolia na základě smlouvy využila nabídky a odkoupila 25% podíl v nově vzniklé servisní společnosti (SčS), která bude zajišťovat vybrané služby pro SčVK, například opravy havárií v terénu. Veolia ponese plnou odpovědnost za fungování a výsledky servisní společnosti, SVS ale bude mít ve společnosti majoritu (75 %), bude ovládat dozorčí radu a zároveň obsadí pozici ředitele pro rozvoj a kontrolu. SVS bude mít tedy nad společností plnou kontrolu, i co a za kolik bude dělat. Smlouva s Veolií je uzavřena navíc jen do roku 2030. Model této spolupráce je výsledkem složitých vyjednávání, který byl akceptovatelný pro obě strany. Veolia byla ochotná o prodeji podílu jednat pouze za podmínky, že jí bude ze strany SVS nabídnuta akceptovatelná forma spolupráce i v dalším období.

Na kolik se nový model promítne do zisku pro Veolii? Budou dividendy stále odcházet do Francie?

Veolia v novém modelu už nebude spravovat finanční toky z vodného a stočného, ani nebude provozovat žádnou infrastrukturu, bude spolupracovat s SVS na poskytování podpůrných servisních služeb. A odměna za poskytování servisních služeb se bude odvíjet od efektivity, jaké SčS pod řízením Veolie dosáhne, a to při garantovaném výnosu pro SVS. To znamená, že pokud výkon SčS pod vedením Veolie nebude nic moc, dividendy pro Veolii budou minimální nebo žádné. SVS ale přitom bude mít dividendu ze zisku v garantované výši. Pokud SčS poběží bez problémů na plný výkon, pak i Veolia dosáhne plné dividendy. Pokud jsme se dosud u Veolie bavili o dividendách v řádech spodních stovek milionů korun, nyní bude její maximální dividenda řád či dva nižší.

Jak vidíte další budoucnost českého vodárenství?

Obecně lze říci, že české vodárenství je na vysoké úrovni. Využíváme nejmodernější technologie, kvalita vyrobené pitné vody patří mezi světovou špičku, udělali jsme i velký skok v oblasti čištění odpadních vod a troufám si říci, že jsme i přeskočili některé „západní“ státy. Jedním z problémů v budoucnu bude fyzický stav stávající infrastruktury, která stárne a kterou je potřeba obnovovat ještě rychleji, než se nám daří dnes. Bude i záležet jak budeme umět využívat nové technologie a jak se bude vyvíjet legislativa. V obou případech je potřeba používat „zdravý rozum“ namísto „bezhlavého“ prosazování technologií čí zákonů, které ve svém důsledku uškodí jak vodohospodářům, tak i spotřebitelům.

Váš názor na vznik nějaké nezávislé regulační instituce, po níž volají politici?

Zaprvé je potřeba uvést, že vodárenství je již regulováno, a možná někdy až „přeregulováno“. Na druhé straně je fakt, že je tato regulace rozdělena mezi několik státních institucí. Je ale otázkou zda by sloučení pod jednu střechu přineslo kýžený efekt. Nejdůležitější je aby stát měl kvalitní, stabilní a dlouhodobou vodohospodářskou regulační politiku založenou na zdravém rozumu a vzešlou z širokého koncensu. Pak je jedno zda tuto politiku uplatňuje jedna či více institucí.

A když už jsme u pohledu státu, jak by měl podle vás postupovat vůči roztříštěnosti celého systému? (přes 6,5 tisíc vlastníků a skoro 3 tisíce provozovatelů)

To je jeden z hlavních problémů českého vodárenství. V tomto roztříštěném prostředí se těžko aplikuje jednotná vodohospodářská politika, protože se nedá srovnávat nesrovnatelné. Co je nejlepší se dá těžko říci, protože to výrazně ovlivňují nejen místní podmínky, ale i historické či ekonomické souvislosti v daném regionu. Nám v severních Čechách se osvědčilo mít vodárenství zajištěno silnou a stabilní společností zasahující svým vlivem téměř dva kraje.

Poslední roky a pravděpodobně i ty další jsou a budou nad poměry suché. Jakým způsobem můžete reagovat na klesající zásoby vody ve zdrojích a jak sucho ovlivňuje vaše investice?

Právě toto je jedna z výhod velké a stabilní vodárenské společnosti. V případě potřeby jsme schopni alokovat a zaměřit nemalé investice do oblasti, kterou je potřeba aktuálně řešit. Sucho posledních let  na území naší působnosti prozatím nepředstavovalo pro nás žádný velký problém, byli jsme schopni uzásobit odběratele kvalitní pitnou vodou bez velkých problémů. Výhodou pro nás je unikátní propojenost vodovodních přivaděčů a hlavních řadů a tím nahraditelnost vodních zdrojů v celém systému. Podotýkám prozatím, neboť si uvědomujeme, že je potřeba investovat nejen do udržení ale i do přiměřeného rozvoje tohoto systému. Dále je potřeba se zaměřit na zadržování vody v krajině a na správné hospodaření s ní.

Kvůli klimatickým změnám se voda stává vzácným statkem. Navíc lidí neustále přibývá. Jak vidíte budoucnost z tohoto pohledu?

Voda byla vždy vzácným statkem, a to si uvědomovali již lidé pře tisíci lety. Problém naší doby je spíše v tom, že jsme zpohodlněli a bereme vodu za samozřejmost, protože otočíme kohoutkem a voda teče. Pokud bychom si museli vzít vědro a jít kilometry ke studni pro vodu, asi bychom si jí více vážili. Na druhou stranu si dovolím tvrdit, že naši občané nepotřebují radit jak hospodařit s vodou, neboť v tom jsou již nyní „odborníci“. Trend poklesu spotřeby vody je dlouhodobý, ať je to zaváděním různých recyklací v domácnostech, či používání úspornějších spotřebičů, a tak oproti spotřebě vody v 90. letech, která představovala 159 litrů na osobu a den, se aktuálně v našem regionu pohybujeme na 89 l/os./den. Ve srovnání se světem jsme my Češi dobrými hospodáři s vodou, pro srovnání spotřeby např. v USA je to 300 l/os./den, průměr EU je 150 litrů. Co se týká nárůstu obyvatel, tak v našem území působnosti, nárůst příliš nepozorujeme. Trend je spíše ten, že se stávající odběratelé stěhují z městské husté zástavby do rozptýlenější příměstské či venkovské. Což vede k tomu, že rostou kilometry potrubí, ale počet zásobených obyvatel v celém našem regionu stagnuje. Tím se zvyšuje náklad na provoz v délce potrubí, ale odbyt objemu vody zůstává stejný. Čímž se vytváří tlak na jednotkovou cenu vody.

Bronislav Špičák (40 let)

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a architektura. Od roku 2003 do roku 2010 pracoval v několika stavebních společnostech jako stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí, výrobní ředitel, výkonný ředitel společnosti nebo předseda představenstva. V roce 2010 nastoupil do funkce ředitele investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti (SVS), generálním ředitelem SVS je od ledna 2012.

Zdroj a originál článku: https://www.peak.cz/bronislav-spicak-svs-zpohodlneli-jsme-a-bereme-vodu-jako-samozrejmost/14081/, foto (Bronislav Špičák) SVS

24.1.2019 15.47, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, PR Članky

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

PŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICEPŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5