24. 10. 2020

AOPK vítá připomínky lidí i v průběhu rekonstrukce hráze rybníka Velký Pařezitý

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) vítá diskusi a připomínky i v průběhu rekonstrukce hráze lesního rybníka Velký Pařezitý u Telče. Kácení několika starých stromů na hrázi totiž vyvolalo nesouhlasné reakce u místních obyvatel, ale i dalších aktivistů.

Zatím poslední osobní jednání v této věci proběhlo 5. září v Praze. Během tří hodin trvající věcné diskuse byly podrobně vysvětleny důvody pro rekonstrukci hráze, zvolený termín í vypouštění rybníka a harmonogram dalších prací. Zástupci AOPK ČR opakovaně na jednání ocenili zájem petentů o ochranu přírody a jejich zájem se na ochraně přírody podílet, uvádí AOPK ve své nejnovější zprávě k opravě rybníka.

„Zástupcům petičního výboru jsme přislíbili svolat schůzku přímo na místě s projektantem a realizační firmou a to ještě před započetím prací, kde se bude diskutovat nutný rozsah kácení stromů, šířka překopu hráze či další konkrétní podněty. Zatím se zdá, že bohužel bude nutné pokácet tři velké stromy v místě výpusti rybníka a nálety na návodním svahu hráze. Snažíme se uchránit každý strom,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zástupcům petičního výboru byla na veřejném projednání 21. 8. v Telči i na jednání 5. září v Praze nabídnuta spolupráce i v průběhu realizace opatření, např. ohledně vzhledu hráze.

Půl kilometru dlouhá hráz rybníka je vysoká více než sedm metrů a dlouhodobě prosakuje. Pokud by došlo k narušení či přelití hráze, dosáhne povodňová vlna svého maxima velmi rychle, podle povodňového plánu za 30 min. od protržení. Případná povodeň by proto znamenala nejen materiální škody v zastavěném území obcí níže po toku, ale i ohrožení lidských životů, zdůrazňuje Agentura ochrany přírody a krajiny.

V minulosti proběhlo několik pokusů o opravu, ale hráz stále prosakovala a její stav se zhoršoval. Zlomovým se stal rok 2013, kdy se objevily nové vývěry v oblasti výpusti. Byl proto vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity a technickobezpečnostní dozor rozhodl o upuštění rybníka. V roce 2014 bylo proto rozhodnuto o kompletním zabezpečení a utěsnění hráze.

Bohužel generální oprava hráze nemůže proběhnout při napuštěném rybníku. Oprava totiž nezahrnuje pouze kompletní utěsnění, ale též zvětšení mocnosti hráze vč. realizace nové paty a vyžaduje výměnu dřevěného výpustního potrubí, tedy překop hráze v nejhlubším místě.  Potřebnost výměny potrubí konstatoval technickobezpečnostní dozor na základě výsledků geofyzikálního průzkumu stavu hráze.

Během opravy budou v přítokové části rybníka vybudovány hrázky, které zaručí, aby zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva co nejméně vysychala. Na opravu hráze je vydáno stavební povolení. Účastníky byly například dotčené obce, správci vodních toků a další dotčené subjekty, jejich připomínky byly v projektu zohledněny.

 „Pečlivě jsme zvažovali, zda je rekonstrukce hráze v připravovaném rozsahu skutečně nezbytná, ostatně více jak patnáct let jsme se pokoušeli hráz zabezpečovat drobnějšími i většími opravami.  Každoroční upozorňování technickobezpečnostního dohledu a výsledky průzkumů nás ovšem jako správce tohoto vodního díla nakonec přesvědčily, že bohužel rekonstrukce hráze je nevyhnutelná. Zvolený postup ji zabezpečí a zároveň zajistí, abychom mohli udržovat rybník i do budoucna na plné hladině, což je podmínka k dlouhodobému zachování zdejší přírody. Samozřejmě, že je vždy pohodlnější nedělat nic a doufat ve štěstí. Takový přístup by však byl krajně nezodpovědný. Zástupcům petičního výboru jsme se proto snažili vysvětlit, že nemáme na výběr a opatření musíme realizovat. Také jsme vysvětlili, že bychom museli obdržet podložené vyvrácení posudků stavu hráze technickobezpečnostního dozoru a výsledků geofyzikálních průzkumů, tedy potvrzení o bezpečnosti hráze, aby mohla být potřebnost projektu přehodnocena,“ dodává Pavel Pešout.

 „Jsme rádi, že se podařilo domluvit, že z povodí neodteče ani kapka. Třetina vody se totiž využije k dopuštění rybníka Roštejn, zbytek do ostatních telčských rybníků. Harmonogram vypouštění vyhovuje zdejším vzácným živočichům. Mimochodem, to, že se rybníky vypouštějí, je zcela běžné. I Velký Pařezitý rybník byl v době, kdy ho AOPK ČR přebírala od rybářství, pravidelně vypouštěn a chovaly se v něm ryby,“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podrobné podklady k důvodům rekonstrukce hráze a celou projektovou dokumentaci AOPK ČR poskytla zástupcům petičního výboru Petice za Pařezák a je připravena poskytnou je i dalším zájemcům. Korespondence a další informace jsou k dispozici na http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/velky-parezity-dulezite-je-zachovat-zdejsi-prirodu-a-zaroven-zajistit-bezpecnost-rybnika/.  Veškeré informace týkající se veřejné zakázky na rekonstrukci rybníka jsou dostupné na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/contract_display_9810.html.

Zdroj: AOP, foto: wikimedia commons, Hana Kašpaříková

10.9.2018 0.09, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1