18. 9. 2020

45 vrtů v Červeném Kostelci má odhalit ekologické zátěže minulosti na vodní zdroje

Na různých místech města Červeného Kostelce můžete zhruba do poloviny července vidět těžkou techniku vrtající do země. Tyto průzkumné vrty jsou součástí neinvestiční akce Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec, kterou chce město dopodrobna a komplexně ověřit míru znečištění podzemních vod.

O akci informovala tamní radnice.

Problematikou znečištění podzemních vod se město zabývá již celou řadu let. Od 90. let minulého století, kdy bylo znečištění zjištěno, hledá možnosti zlepšení kvality pitné vody. Historická kontaminace, která odtékala v minulosti z jednotlivých průmyslových podniků, mohla potencionálně ohrozit individuální zdroje hromadného zásobování pitnou vodou, což se v několika případech prokazatelně stalo. V r. 2012 proto město instalovalo moderní stripovací kolonu ve vodojemu Větrník a v r. 2013 ve vodojemu V Polích. V tom samém roce rekonstruovalo město stripovací kolonu na staré vodárně. Díky těmto krokům se podařilo eliminovat zbytky škodlivých chlorovaných uhlovodíků v pitné vodě.

Z důvodu upřesnění rozsahu kontaminace podzemní vody ve vztahu k jednotlivým průmyslovým podnikům a také identifikace převládajícího zdroje kontaminace chlorovaných uhlovodíků (které ve vodojemech odbourávají stripovací kolony), rozhodlo zastupitelstvo města o realizaci průzkumných prací a následném vypracování analýzy rizik.

V rámci odběru vzorků zemin bude povrch Červeného Kostelce navrtán na 45 místech, a to do hloubky 20–25 m. Vybraná místa jsou plošně vhodně rozprostřena, aby byl pokryt maximální rozsah zájmové lokality. Z těchto hydrogeologických vrtů, dalších hydrogeologických objektů a 30 domovních studní bude odebráno mj. 210 ks vzorků podzemních vod. Mapu míst, kde budou hydrogeologické vrty provedeny, najdete níže v příloze.

Poté, co budou průzkumné práce provedeny, bude až do konce listopadu zpracovávána zpráva na základě rozborů vzorků. Díky tomu bude možné poté zajistit případné sanace. O výsledku analýzy rizik budete informováni.

Téměř celá akce je pokryta dotacemi. Celkové náklady vč. přípravy se vyšplhaly na 2 248 418,46 Kč. 1 928 155,3, Kč jde z Fondu soudržnosti EU, 113 420,90 Kč ze státního rozpočtu a 226 842 Kč poskytl Královéhradecký kraj.

Zdroj: www.cervenykostelec.cz, foto: www.cervenykostelec.cz

 

19.5.2015 0.39, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4