Výzkum: Výstavbu přehrad odmítá jen minimum populace

4. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Iva Zvěřinová - Vodní nádrže 2017 - IMG_7575

Většina respondentů ve výběrových šetřeních projevila ochotu platit vyšší vodné za účelem realizace představených plánů výstavby nových přehrad jako adaptačních opatření na změnu klimatu. Informovala o tom dnes v průběhu konference Vodní nádrže 2017 v Brně Iva Zvěřinová.

Výsledky výzkumu provádělo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze na vzorku 1 310 respondentů ve věku 18 až 69 let. Ambicí projektu bylo zmapovat postoje občanů ČR k možným adaptačním opatřením v souvislosti se změnami klimatu a jejich ochotu se na nich finančně podílet.

Z výzkumu vyplynulo, že lidé se obávají více rizik sucha než povodní – celkem 59 procent respondentů očekává v příštích 10 letech vyšší rizika sucha, 56 procent vyšší rizika vln horka, a jen 15 procent vyšší riziko povodní. Za nejúčinnější opatření ke zlepšení současného stavu přitom považuje 74 procent dotazovaných vytváření zelených ploch, 54 procent budování rybníků a malých vodních ploch, 42 procent závlahy a 35 procent takzvané „zelené střechy“.

Za prostředky, jimiž by mělo být zlepšení stavu dosaženo, přitom považuje 72 procent zlepšení způsobu hospodaření v lesích, 69 procent zlepšení způsobů hospodaření na zemědělské půdě, 63 procent účelnější využití srážkové vody a 38 procent výstavbu velkých víceúčelových nádrží.

Právě nemalá podpora budování přehrad (velkých víceúčelových vodních nádrží) se značně rozchází s mediálním obrazem tohoto problému. Z výsledků průzkumu totiž vyplynulo, že nové přehrady striktně odmítá jen zhruba 5 procent dotazovaných, více než 50 procent přehrady neodmítá a podporovalo by je v případě získání více informací, a již zmíněných 38 procent výstavbu přehrad plně podporuje.

Na výstavbě přehrad jsou lidé také ochotni se finančně podílet. Průměrná ochota platit za plán nových přehrad se podle varianty a charakteru plánů pohybuje v rozmezí mezi 400 až 800 korunami za měsíc a domácnost, což v kumulativním vyjádření za všechny české domácnosti představuje ochotu platit ročně 20 až 40 miliard korun na tyto účely.

Dvoudenní konference Vodní nádrže se konala ve dnech 3. a 4. října v hotelu Holiday Inn v Brně, hlavním organizátorem a hostitelem akce byl státní podnik Povodí Moravy.

Naše voda, foto (Iva Zvěřinová) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy