21. 5. 2019

Výzkum: Výstavbu přehrad odmítá jen minimum populace

Většina respondentů ve výběrových šetřeních projevila ochotu platit vyšší vodné za účelem realizace představených plánů výstavby nových přehrad jako adaptačních opatření na změnu klimatu. Informovala o tom dnes v průběhu konference Vodní nádrže 2017 v Brně Iva Zvěřinová.

Výsledky výzkumu provádělo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze na vzorku 1 310 respondentů ve věku 18 až 69 let. Ambicí projektu bylo zmapovat postoje občanů ČR k možným adaptačním opatřením v souvislosti se změnami klimatu a jejich ochotu se na nich finančně podílet.

Z výzkumu vyplynulo, že lidé se obávají více rizik sucha než povodní – celkem 59 procent respondentů očekává v příštích 10 letech vyšší rizika sucha, 56 procent vyšší rizika vln horka, a jen 15 procent vyšší riziko povodní. Za nejúčinnější opatření ke zlepšení současného stavu přitom považuje 74 procent dotazovaných vytváření zelených ploch, 54 procent budování rybníků a malých vodních ploch, 42 procent závlahy a 35 procent takzvané „zelené střechy“.

Za prostředky, jimiž by mělo být zlepšení stavu dosaženo, přitom považuje 72 procent zlepšení způsobu hospodaření v lesích, 69 procent zlepšení způsobů hospodaření na zemědělské půdě, 63 procent účelnější využití srážkové vody a 38 procent výstavbu velkých víceúčelových nádrží.

Právě nemalá podpora budování přehrad (velkých víceúčelových vodních nádrží) se značně rozchází s mediálním obrazem tohoto problému. Z výsledků průzkumu totiž vyplynulo, že nové přehrady striktně odmítá jen zhruba 5 procent dotazovaných, více než 50 procent přehrady neodmítá a podporovalo by je v případě získání více informací, a již zmíněných 38 procent výstavbu přehrad plně podporuje.

Na výstavbě přehrad jsou lidé také ochotni se finančně podílet. Průměrná ochota platit za plán nových přehrad se podle varianty a charakteru plánů pohybuje v rozmezí mezi 400 až 800 korunami za měsíc a domácnost, což v kumulativním vyjádření za všechny české domácnosti představuje ochotu platit ročně 20 až 40 miliard korun na tyto účely.

Dvoudenní konference Vodní nádrže se konala ve dnech 3. a 4. října v hotelu Holiday Inn v Brně, hlavním organizátorem a hostitelem akce byl státní podnik Povodí Moravy.

Naše voda, foto (Iva Zvěřinová) Naše voda – Nina Havlová

4.10.2017 16.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2