24. 5. 2019

4.7.2011 17.07, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Zpráva o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci v povodí Moravy

V důsledku vydatné srážkové činnosti, která během neděle 3.7. 2011 zasáhla oblast severní, severovýchodní a východní části povodí řeky Moravy, docházelo na tocích v těchto částech povodí k opětovnému zvyšování vodních stavů a průtoků na tocích především v povodí řeky Bečvy.  Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy zveřejnil zprávu o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích povodí k dnešní 6. hodině raní.

Nejvýrazněji byly vydatnými srážkami postiženy oblasti Beskyd a Javorníků, o něco méně pak oblasti Vizovických, Hostýnských vrchů, Jeseníků, Zlínska, Olomoucka a Uherskobrodska. Vlivem značné  nasycenosti povodí ze srážek z minulého týdne docházelo zejména v povodí řek Bečva, Dřevnice, Olšava, Velička k poměrně razantním nárůstům průtoků se vznikem 1. a 2. stupňů povodňové aktivity. Během nočních hodin  docházelo vlivem slábnutí až ustávání srážkové činnosti v postižených oblastech ke kulminacím a následně k mírným poklesům průtoků.

 Kulminační průtoky dosažené v hlásných profilech monitorovaných Povodím Moravy, s.p  a ČHMÚ

Tok   Měrný  profil ORP Datum  (2011) Hodina Stav  (cm) Průtok  (m3/s) SPA N-  letost
Stanovnice   VD Karolinka  pod přehradou Vsetín 4.7. 0000 71 3,7 I. < Q1
Stanovnice VD Karolinka –  přítok Vsetín 3.7. 2200 14,0 II. Q1
Vsetínská Bečva Velké Karlovice Vsetín 3.7. 2300 204 26,1 II. Q2
Vsetínská Bečva Vsetín* Vsetín 3.7. 2350 289 104 I. < Q1
Bystřička VD Bystřička  nad přehradou Vsetín 3.7. 2140 60 13,5 II. >Q1
Bystřička VD Bystřička  pod přehr. Vsetín 3.7. 2100 87 10,8 I. < Q1
Vsetínská Bečva Jarcová Valašské  Meziříčí 4.7. 0030   224   133 < Q1
Rožnovská Bečva VD Horní Bečva – pod přehradou Rožnov pod Radh. 3.7. 2200 83 8,3 II.. >Q1
Rožnovská Bečva Rožnov pod  Radhoštěm Rožnov pod Radh. 3.7. 2200   195 65,3 I. < Q2
Rožnovská Bečva Valašské  Meziříčí Valašské  Meziříčí 3.7. 2300   225 85 I. >Q1
Bečva Teplice nad Beč. Hranice 4.7. 0240 276 212 I. < Q1
Dřevnice Kašava Zlín 3.7. 1730 103 7,0 I. >Q1
Dřevnice VD Slušovice p. p. Vizovice 3.7. 1700 – 2000 65 5,7 I. < Q1

 

 

Srážkové úhrny (mm) za uplynulých 24 hodin a celkové úhrny srážek od 30. 6 2011

 

Srážkoměrná stanice PM Úhrn srážek k  6.hod. dne  4.7. 2011 za uplynulých 24 hod. Celkový úhrn srážek od 30.6. 2011
VD Karolinka 37 85
VD Bystřička 30 102
VD Horní Bečva 42 125
Valašské Meziříčí 25 102
VD Slušovice 20 98

 

3) Vodní toky v hlavních profilech – dosažené SPA a aktuální stavy dne 4.7. k  600 hod.

 

Vodní tok

Profil

(název stanice)

   Vodní stav (cm)    Průtok
(m3.s-1)
   Dosažený stupeň
PA
   N-letost
Limit pro

dosažení SPA
v (cm)

  

Tendence *

(stručný slovní popis)

I. II. III.
Stanovnice VD Karolinka  odtok 70 3,64 I. < Q1 55 75 170 setrvalý stav
Vset Bečva Velké Karlovice 175 16,2 I. < Q1 170 200 230 klesá
Bystřička VD Bystřička  přítok 46 9,3 I < Q1 30 50 80 mírně klesá
Bystřička VD Bystřička  odtok 86 10,8 I. < Q1 80 90 110 setrvalý stav
Rož. Bečva VD Horní Bečva odtok 67 4,4 II. < Q1 50 60 110 setrvalý stav
Bečva Teplice n.B. 263 193 I < Q1 260 330 400 mírně klesá
                   

 

* Pozn.: tendence – klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá

4) Vybrané vodní nádrže – aktuální stavy:

Název VD Vodní tok Naplněnost vodní nádrže (celkem) * Celkový objem *  (mil. m3) Přítok *  (m3.s-1) Odtok  (m3.s-1) Neškodný odtok (m3.s-1) Tendence hladiny vody v nádrži *  (stručný slovní popis)
zaplněný volný
(mil. m3) % (mil. m3) %
Horní Bečva Rož. Bečva 0,41 62 0,255 38 0,665 4,0 4,36 20 klesá
Karolinka Stanovnice 5,570 73 2,075 27 7,645 4,5 3,62 15 stoupá
Bystřička Bystřička 1,73 38 2,859 62 4,589 9,6 10,8 22 klesá
Slušovice Dřevnice 8,43 85 1,519 15 9,949 2,5 3,25 25 klesá

* Pozn.: naplněnost vodních nádrží – zaplněný (aktuální objem v nádrži), volný (volný prostor k maximálnímu objemu)

celkový objem – maximální celkový objem nádrže dle manipulačního řádu

přítok – vypočtený přítok za posledních 6 hodin

tendence – klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá

Významnější vodní nádrže v postižených oblastech (VD Bystřička, VD Karolinka, VD Slušovice) svými předem uvolněnými retenčními a zčásti i zásobními prostory zachytily část objemu povodňových vln na přítocích do nádrží a snížily kulminační průtoky na odtoku. Zaplněné prostory nádrží budou řízenými manipulacemi po opadnutí zvýšených přítoků opětovně uvolňovány.

 5)    Na tocích v horní části povodí řeky Bečvy jsou v současné době zaznamenávány  poklesy hladin, vlivem dotoku očekáváme během dnešního dne vzestupy hladin a dosažení kulminací na dolním úseku Bečvy a na středním a dolním úseku řeky Moravy.  Dosažení  SPA zde nepředpokládáme.

Zdroj: PMO

4.7.2011 17.07, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2