24. 1. 2021

Zítra je poslední den registrace na konferenci Voda fórum 2012

V pátek 18. května končí registrace účastníků mezinárodní konference Voda fórum 2012, která se uskuteční ve dnech 29. až 30. května v pražské kongresovém hotelu Clarion ve Vysočanech. Připomíná to server vodarenstvi.cz.

Mezi přednášejícími na této prestižní akci mají být mimo jiné zástupci generálního ředitelství životního prostředí EU – DG ENVI, hosté ze Slovenska či Polska a množství tuzemských odborníků. Prezentace zahraničních účastníků budou simultánně tlumočené.

PROGRAM KONFERENCE VODA FÓRUM 2012
ÚTERÝ 29.5.2012
Vodní hospodářství v ČR a EU – výzvy v roce 2012

9:30 Slavnostní zahájení, přivítání účastníků – Radek Lohynský (hl. město Praha), Ing. Petr Bendl (MZe) a Ing. František Barák (SOVAK ČR)

9:40 Water bluperint – key speaker Robert Schröder (Evropská komise DG Envi)

10:10 Priority MŽP pro další období 2014 – RNDr. Ivo Hlaváč (MŽP ČR)

10:40 Koncept novely zákona o vodovodech a kanalizacích – Ing. Aleš Kendík (MZe ČR)

11:20 Veřejné zadávání a novinky pro vodohospodářský obor – Mgr. Jan Sixta (MMR ČR)

11:50 Water UK–účinná ochrana zájmů vodního hospodářství ve Velké Británii – David Strang (Water UK, Londýn)

12:20 Cenová regulácia vodného a stočného v SR – Ing. Anita Gašparíková (Východoslovenská vodárenská spoločnosť), Ing. Janka Kleinertová (Západoslovenská vodárenská spoločnost)

Zásadní právní a finanční problémy oboru

14:00 Integrované vodohospodářské služby – základ udržitelného zásobování vodou – RNDr. Pavel Punčochář (MZe ČR)

14:30 Výkon správy povodí s ohledem na ochranu vodních zdrojů – Jaroslava Nietscheová, prom. práv. (Povodí Vltavy)

15:00 Protipovodňová směrnice – Ing. Hana Randová (MŽP ČR)

16:00 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP – Ing. Veronika Jáglová, Ing. Ivo Kokrment (VRV), Ing. Antonín Raizl (Ernst&Young)

16:30 Výskyt specifických organických látek v českých řekách – RNDr. Marek Liška, Ph.D., Mgr. Milan Koželuh, Ing. Kateřina Soukupová (Povodí Vltavy)

17:00 Zabezpečenie zásobovania vodou a odkanalizovania v čase extrémnych klimatických podmienok – Doc. Ing. Štefan Stanko, Ph.D. (Stavebná fakulta STU Bratislava)

STŘEDA 30.5.2112
I. sekce – Vodní toky a pitná voda – interakce a rizika

9:00 Druhá etapa plánování v oblastech vod – Ing. Miroslav Král (MZe ČR), Ing. Jan Cihlář (VRV)

9:30 Aktuální problémy správců povodí na Slovensku – přání a výsledky plánování v oblasti povodí a dopady regulace Ing. Daniel Kvocera (Slovenský vodohospodárský podnik)

10:00 Problematika „emergingpollutants“ v pitné vodě a možné přístupy k jejímu řešení – MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav)

10:45 Aktivní uhlí a možnosti odstraňování mikropolutantů – Ing. Ladislav Bartoš, Ing. Ondřej Beneš (Veolia Voda ČR), Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. (Jako)

11:15 Projektování a realizacere konstrukce ÚV Mariánské Lázně – Ing. Michaela Polidarová (Chevak), Ing. Milan Drda (ENVI-PUR)

11:45 Legislativa v oblasti distribuce pitné vody a limitace využití moderních materiálů – Ing. Miroslav Pfleger (Saint-Gobain)

13:30 Trendy a zkušenosti v modernizaci úpraven vody – Ing. Pavel Adler CSc. (Voding Hranice), prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (SmVaK Ostrava)

14:00 Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody – Doc. Vladimír Kočí (VŠCHT Praha)

14:30 Testování ultrafiltrace na úpravnách v ČR, použití vysokorychlostního čiření na odstraňování pesticidů – Ing. Jan Kretek (Vodárna Plzeň), Tomáš Kutal (VWS MEMSEP)

15:00 Flotace–možnosti další optimalizace v návrhu a provozu – Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., Ing. Adolf Pytela (Kunst Hranice) Ing. Pavel Novotný (Sigmainvest), Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (VUT Brno)

15:30 Přístup k obnově vodohospodářské infrastruktury – RNDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald)
II. sekce – Odpadní voda a odpady – výzvy pro nové tisíciletí

9:00 Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod – Prof. Jiří Wanner, CSc., (VŠ chemicko-technologická Praha)

9:30 Nutrienty, kvalita povrchových vod a potřeba redukce v bodových a plošných zdrojích – RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy)

10:00 Ústřední čistírna odpadních vod Praha–technické řešení nové linky a zkušenosti z investiční přípravy – Ing. Aleš Mucha, Ing. Karel Hartig, Ing. Helena Divecká (Hydroprojekt CZ)

10:45 Zkušenosti s řízením výkonu dmychadel podle analyzátorů N-NH4 na Ústřední čistírně odpadních vod Praha – Ing. Vladimír Todt (VEOLIA VODA ČR)

11:15 Požadavky na snižování obsahu fosforu jsou v boji proti eutrofizaci toků i u malých čistíren odpadních vod aktuální Ing. Jan Foller (VAS)

11:45 Zkušenosti z návrhu, realizace a provozu membránové ČOV -I ng. Iveta Růžičková, Ph.D. (Vysoká škola chemicko- technologická Praha), Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Milan Uher (ASIO)

13:30 Optimální volba kalové koncovky a výhody nízko teplotního sušení – Ing. Karel Hartig (Hydroprojekt), Josef Kutil (Centrivit)

14:00 Kalová koncovka na ČOV Brno–Modřice – Ing. Robert Hrich, Ing. Věra Sojková (Brněnské vodárny a kanalizace)

14:30 Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalu – Ing. Jan Tlolka (SmVaK)

15:00 Odstraňování vybraných mikropolutantů na čistírnách odpadních vod v ČR – Ing. Miroslav Váňa, RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Filip Wanner, Ing.Lenka Matoušová, Ing. Danica Pospíchalová (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka)

15:30 Budoucnost nakládání s kaly a metody dezinfekce

Doprovodný program konference:

  • výstava produktů a služeb firem z oboru vodohospodářství
  • večerní prohlídka Prahy s průvodcem zakončená večeří s řečníky, hosty a vybranými novináři – pondělí 28. 5. 2012
  • gala večer pod záštitou sponzorů – úterý 29. 5. 2012
  • odborné exkurze – středa 30. 5. 2012 (úpravna vody Podolí a vodárenské muzeum Podolí, ústřední čistírna odpadních vod v Praze a Ekotechnické muzeum)

Zdroj: SOVAK

 

17.5.2012 8.59, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<January 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31